BEZÚPLATNÉ PŘÍJMY Z HLEDISKA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po semináři se budete umět orientovat v problematice bezúplatných příjmů.

Cílová skupina

Seminář je určen odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů, účetním, advokátům, daňovým, ekonomickým a právním poradcům.

Obsahová náplň

Majetkový prospěch – změny v oblasti výpůjčky, výprosy a bezúplatné zápůjčky – ocenění majetkového prospěchu – osvobození majetkového prospěchu od daně z příjmů – služebnost – výměnek – příjmy z dědění a odkazu – osvobození zděděného příjmu od daně.

Dary – dar s příkazem – vzájemné dary – odvolání daru – darování pro případ smrti – bezúplatný převod majetku – osvobození darů od daně z příjmů.

Osvobození bezúplatných příjmů od daně z příjmů podle § 4a zákona – bezúplatné příjmy jako dílčí základ daně – osvobození ostatních bezúplatných příjmů od daně z příjmů – bezúplatné příjmy daňových nerezidentů – úpravy základu daně o bezúplatné příjmy – odpisování bezúplatně nabytého majetku – dary jako nedaňový výdaj.

Změny dílčích základů daně – nezdanitelné části základu daně – slevy na dani z příjmů.

Lektor:
Ing. Eva Sedláková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě