US GAAP

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je usnadnit práci s nejrozsáhlejším a nejsložitějším účetním systémem světa. Vedle samotných požadavků US GAAP seminář také reaguje na informační šum, který občas vzniká tam, kde lidé z různých kultur pracují na dosažení cílů, které by sice měly být společné, ale nemusí být vždy jasně komunikované. Seminář se proto věnuje nejen místům, kde jsou pravidla US GAAP jasná (ocenění zásob či pohledávek, uznání výnosů, účtování leasingu či impairmentu), ale i místům, která vyžadují vyšší míru interpretace a úsudku (ocenění hmotného majetku, stanovení majetkových tříd či komponentů, akvizice a goodwill, vykazování rezerv atd.). Jeho cílem proto není jen ukázat jak aplikovat US GAAP a zvolit řádný účetní postup, ale především jak tento postup prezentovat vedení společnosti a obhájit při auditu či jiné kontrole.

Cílová skupina

Seminář je určen pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, kontrolory a finanční ředitele firem aplikujících americké obecně uznávané účetní zásady na území České republiky. Seminář také běžně navštěvují auditoři a pracovníci poradenských firem.

Obsahová náplň

1. den:

 • úvod do problematiky,
 • rozpoznání a prvky účetnictví,
 • oceňování a reálná hodnota,
 • zásady a výjimky,
 • peníze a krátkodobé investice,
 • půjčky a pohledávky,
 • časové rozlišení.

2. den:

 • zásoby (ocenění, náklady na prodané zboží, základní postupy),
 • uznávání výnosů (základy),
 • hmotný majetek (třídy a skupiny, ocenění, komponenty).

3. den:

 • hmotný majetek (životnost a odpisy),
 • nehmotný majetek,
 • goodwill,
 • leasing,
 • impairment (znehodnocení),
 • závazky,
 • vlastní kapitál,
 • výsledovka.

Lektor:
Robert Mládek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě