DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a majetkových daních. Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pracovníky účtáren, ekonomické pracovníky a každého dalšího, kdo potřebuje mít povědomí o české daňové soustavě.

Obsahová náplň

30. 5. 2016; 9:00–17:00 – DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj – judikatura v oblasti daní a účetnictví – aktuální závěry Koordinačních výborů KDP ČR a GFŘ – komplikovaná ustanovení zákona – transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ – daňově uznatelné a neuznatelné výdaje – odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – dotace z pohledu daně z příjmů – finanční leasing – rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku – opravné položky k pohledávkám – ceny obvyklé – daň z příjmů fyzických osob – změny v odčitatelných položkách – slevy na dani – daňová evidence – výdajové paušály – solidární zvýšení daně – daň ze závislé činnosti – zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance.

31. 5. 2016; 9:00–17:00 – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj – sazby daně – opravné doklady – skonta a bonusy – tuzemský reverse charge (trvalý, dočasný) – kontrolní hlášení (2016) – stavební práce – předmět daně – osoby povinné k dani – povinnost přiznat daň – podmínky vzniku nároku na odpočet – daňové doklady – oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení – ručení za nezaplacenou daň – nespolehlivý plátce – dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, poskytování služeb – úprava odpočtu a vyrovnání – daňové přiznání a souhrnné hlášení.

1. 6. 2016; 9:00–15:00 – DAŇOVÝ ŘÁD A MAJETKOVÉ DANĚ Praktické zkušenosti s daňovým řádem – zásady správy daní – prekluze – zastupování – jednotlivé části daňového řízení – daňové tvrzení – sankce – místní šetření – daňová kontrola – specializovaný finanční úřad – daňová informační schránka – elektronická evidence tržeb. Daň silniční: Předmět daně – poplatníci daně – osvobození od daně – snížení či zvýšení daňové povinnosti. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí: Předmět daně – poplatníci daně – osvobození od daně – daňové přiznání.

Po skončení kurzu TEST IES.

Lektor:
Bc. Marta Šťastná

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě