ÚHRADA AMBULANTNÍCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři vám budou vysvětleny způsoby úhrady ambulantních zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění v roce 2015, úhradová vyhláška na rok 2015, interpretace vyúčtování, aktuální problémy, koncepce námitek proti vyúčtování, institut smírčího jednání mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou. Seminář se bude konat v období, kdy zdravotní pojišťovny provádějí vyúčtování roku 2015 a bude koncipován jako interaktivní, kdy část semináře bude věnována řešení konkrétních příkladů vyúčtování.

Seminář není koncipován jen jako klasické seznámení se s právní úpravou v obvyklé struktuře – jde spíše o prakticky zaměřený workshop s cílem předat zkušenosti z praxe ve sporech o vyúčtování hrazených služeb mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami.

Cílová skupina

Seminář je určen poskytovatelům ambulantní specializované péče a komplementárních zdravotních služeb, resp. jejich zaměstnancům, kteří mají v kompetenci agendu úhrad zdravotních služeb od zdravotních pojišťoven. Seminář ocení také lékaři, pracovníci právních oddělení a advokáti, kteří zastupují poskytovatele zdravotních služeb ve sporech se zdravotními pojišťovnami o úhradu hrazených služeb.

Obsahová náplň

  • úhradová vyhláška pro rok 2015 – úhrada ambulantních zdravotních služeb,
  • úhradové dodatky na rok 2015,
  • vyúčtování hrazených ambulantních služeb poskytnutých v roce 2015 ze strany zdravotních pojišťoven – aktuální problémy,
  • obrana při nesouhlasu s vyúčtováním,
  • námitky proti vyúčtování hrazených služeb,
  • smírčí jednání mezi poskytovatelem smluvních zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou,
  • řešení konkrétních příkladů vyúčtování.

Lektor:
Mgr. MUDr. Dagmar Záleská

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě