ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNÍ OSOBY NA SLOVENSKU – ZALOŽENÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOPADY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte přehled jak založit, implementovat a provozovat organizační složky z pohledu financí a souvisejících daňových a právních předpisů.

Cílová skupina

Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé finanční manažery, kontrolory, hlavní účetní a účetní, kteří mají praktické zkušenosti v českých účetních standardech. Nehodí se pro finanční instituce a neziskové organizace.

Obsahová náplň

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

ORGAGNIZAČNÍ SLOŽKA A PROVOZOVNA

ZALOŽENÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY NA SLOVENSKU

ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ O.S.

PŘEVODOVÉ VZTAHY

PRÁVNÍ ÚPRAVY V CZ GAAP A SK GAAP

POROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO ÚČETNICTVÍ V NÁVAZNOSTI NA DAŇ Z PŘÍJMU A DPH

POROVNÁNÍ ÚPRAV PRO DAŇOVÉ A ÚČETNÍ DOKLADY MEZI CZ A SK:

 • účetní doklady,
 • náležitosti účetních dokladů,
 • číslování účetních dokladů,
 • účetní případ,
 • zaokrouhlení,
 • použití kursu,
 • datum vyhotovení a datum účetního případu,
 • datum zdanitelného plnění,
 • dodací podmínky a datum zdanitelného plnění,
 • daňová povinnost,
 • auditní stopa – jiný způsob dokladování,
 • splatnost,
 • náležitosti daňových dokladů podle § 74 SK DPH,
 • sazby DPH,
 • výpočet DPH,
 • daňový doklad do EU,
 • zjednodušené doklady,
 • souhrnné doklady,
 • opravné daňové doklady,
 • elektronická podoba daňového dokladu,
 • zajištění věrohodnoti, neporušitelnosti a čitelnosti daňových dokladů,
 • zpřístupnění dokladů,
 • předávání dokladů,
 • uchovávaní dokladů.

OCEŇOVÁNÍ – POROVNÁNÍ SK A CZ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ ÚČETNICTVÍ JEJICH PŘEPOJENÍ V NÁVAZNOSTI NA ORGANIZAČNÍ SLOŽKU:

 • majetek – porovnání CZ GAAP a SK GAAP, porovnání majetku z pohledu daně z příjmu a převody majetku mezi mateřskou společností a oragnizační složkou,
 • zásoby – porovnání CZ GAAP a SK GAAP, porovnání z pohledu daně z příjmu a převody mezi mateřskou společností a organizační složkou,
 • finanční účty – porovnání CZ GAAP a SK GAAP, porovnání z pohledu daně z příjmu a převody mezi mateřskou společností a organizační složkou,
 • pohledávky – porovnání CZ GAAP a SK GAAP, porovnání z pohledu daně z příjmu a převody mezi mateřskou společností a organizační složkou,
 • závazky – porovnání CZ GAAP a SK GAAP, porovnání z pohledu daně z příjmu a převody mezi mateřskou společností a organizační složkou,
 • časové rozlišení – porovnání CZ GAAP a SK GAAP, porovnání z pohledu daně z příjmu a převody mezi mateřskou společností a organizační složkou,
 • zúčtovací vztahy – porovnání CZ GAAP a SK GAAP, porovnání z pohledu daně z příjmu a převody mezi mateřskou společností a organizační složkou,
 • kapitálové účty, fondy a dlouhodobé závazky a rezervy – porovnání CZ GAAP a SK GAAP, porovnání z pohledu daně z příjmu a převody mezi mateřskou společností a organizační složkou,
 • náklady – porovnání CZ GAAP a SK GAAP, porovnání z pohledu daně z příjmu a převody mezi mateřskou společností a organizační složkou,
 • proúčtování společných nákladů,
 • sestavení převodových můstků.

Lektor:
Ing. Milan Kúdela

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě