DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osovobození vývozu zboží od DPH a na uplatnění DPH z dovezeného zboží.

Cílová skupina

Pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.

Obsahová náplň

DPH PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů – definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH – definice vývozce dle celních předpisů – základ daně při vývozu zboží/statistická hodnota při dovozu zboží – DUZP při vývozu zboží – daňové doklady při vývozu zboží – podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu – složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod. – příklady obchodních transakcí – diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.

DPH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ: Definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů – definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH – definice deklaranta dle celních předpisů – celní hodnota při dovozu zboží – základ daně při dovozu zboží – datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení – daňové doklady při dovozu zboží – osvobození dovozu zboží od cla a od DPH – oprava základu daně při dovozu zboží – složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod. – příklady obchodních transakcí – diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.

Lektor:
Marek Reinoha

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě