JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV SE ZAMĚŘENÍM NA KUPNÍ SMLOUVU A SMLOUVU O DÍLO

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci kupních a smluv o dílo. Lektor vám poskytne návod, na co se v klíčových ustanoveních smluv zaměřit a jak vhodně upravit vzájemná práva a povinnosti a rozložit rizika mezi obě smluvní strany. Obdržíte doporučení z obchodní praxe ke vhodným postupům při plnění vzájemných povinností z kupní smlouvy a smlouvy o dílo a zajištění dodržení povinností vyplývajících z těchto smluv.

Cílová skupina

Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají přípravou, uzavíráním a realizací kupních smluv a smluv o dílo včetně zřizování zajišťovacích institutů, tj. zejména podnikatele a pracovníky obchodních i finančních oddělení společností.

Obsahová náplň

 • nejčastější chyby a nedostatky,
 • předsmluvní odpovědnost,
 • forma, uzavírání a obecná charakteristika kupní smlouvy a smlouvy o dílo a vzájemné odlišnosti,
 • omezení obsahu smluv – ochrana slabší strany,
 • formulářové smlouvy, obchodní podmínky, rámcové smlouvy,
 • povinnosti smluvních stran a následky jejich porušení – kontraktační doporučení,
 • předání a převzetí věci, přechod nebezpečí škody na věci – specifikace možných případů u obou smluvních stran a jejich variantní řešení,
 • nabytí vlastnictví a vedlejší ujednání,
 • přechod dluhů a přistoupení k dluhům,
 • zajištění a utvrzení dluhu, smluvní pokuty,
 • jak reklamovat a uplatnit práva z odpovědnosti za vady,
 • jak nastavit ukončení smlouvy v případě porušení povinností,
 • výhody a úskalí rozhodčích doložek ve smlouvách,
 • diskuze.

Lektor:
Mgr. Jiří Lehečka

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě