KONSOLIDACE – PROCVIČENÍ OBTÍŽNĚJŠÍCH OBLASTÍ PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Absolvováním semináře si prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si a procvičíte vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Budete znát rozdíly a jejich dopady na konsolidaci podle českých předpisů a konsolidaci podle IFRS.

V návaznosti na novelu zákona o účetnictví z letošního roku se posunula hranice povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. To znamená, že některé skupiny podniků, které ještě za rok 2015 nemusely konsolidovat, tuto povinnost mohou mít za rok 2016.

Cílová skupina

Seminář je určen všem, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované finanční výkazy podle českých předpisů a mají již určité znalosti konsolidace.

Obsahová náplň

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ:

  • změny podílů v průběhu období,
  • dekonsolidace,
  • změny konsolidačních metod z období na období,
  • odložená daň,
  • konsolidace zahraniční dceřiné společnosti (možnosti),
  • dopad přecenění na konsolidaci,
  • konsolidace s nulovým podílem,
  • konsolidovaný výkaz peněžních toků,
  • víceúrovňová konsolidace,
  • vzájemné vztahy apod.

Lektor:
Ing. Radka Loja

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě