AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, KRÁTKODOBÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete vědět, jak postupovat v případě agenturního zaměstnávání a krátkodobých pracovněprávních vztahů.

Cílová skupina

Na tomto semináři, který je určen pro personalisty a mzdové účetní, bude účastníkům podán podrobný výklad v oblasti dodržení zásad při uzavírání krátkodobých pracovněprávních vztahů a dalších povinností zaměstnavatelů k jednotlivým institucím.

Obsahová náplň

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ: Zprostředkování zaměstnání agenturami práce – vztah agentura práce x zaměstnanec – dočasné přidělení k výkonu práce – zabezpečení pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance uživatelem – odvody pojistného a daně ze závislé činnosti – pracovnělékařské prohlídky způsobilosti k výkonu práce u agenturního zaměstnance – formy pracovněprávního vztahu u agenturních zaměstnanců – uzavření dohody mezi agenturou práce a uživatelem o přidělení agenturního zaměstnance – názorná ukázka doporučeného obsahu dohody mezi agenturou práce a uživatelem.

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE A PRACOVNÍ ČINNOSTI: Zásady uzavírání dohod – studenti, mladiství, důchodci, ostatní – uzavírání dohod na dobu určitou, neurčitou – co musí dohody obsahovat – názorné ukázky – odvody pojistného a daní ze závislé činnosti u dohod – povinnosti zaměstnavatelů při zajištění pracovnělékařských prohlídek způsobilosti zaměstnanců – tzv. „dohodářů“ k výkonu práce – jak dohody ukončit – nároky zaměstnanců z titulu výkonu práce na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti – odměňování těchto zaměstnanců – zjišťování průměrného výdělku u dohod – specifické výpočty, názorné ukázky.

UZAVÍRÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU: Pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou – názorné příklady uzavírání pracovního poměru na dobu určitou a jeho možné prodlužování – výjimky z pravidla omezeného uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou (tzv. „3× a dost“) – vnitřní předpis u specifických pracovních pozic, u kterých nelze uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou – odvody pojistného – v malém rozsahu a daní ze závislé činnosti – povinnosti zaměstnavatelů v oblasti pracovnělékařské služby – lékařské prohlídky způsobilosti k výkonu práce – kategorizace prací – lékařské prohlídky žáků a studentů – kdo hradí lékařské prohlídky před zařazením do praktického výcviku nebo praktické přípravy.

UZAVÍRÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ S OBČANY EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ: Povinnosti zaměstnavatelů při uzavírání pracovněprávních vztahů u občanů EU vůči úřadu práce, správám sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám – odvodové povinnosti – vysílání zaměstnanců do států EU, občan EU a další jeho zaměstnání na území ČR – tiskopisy A1 a odvod pojistného na SZ a ZP – zaměstnávání cizinců – občanů ze států mimo EU – zásadní postupy budoucích zaměstnavatelů při získávání cizinců a pozdější navázání pracovněprávních vztahů – názorné ukázky postupů, závazných tiskopisů a dodržení závazných termínů – tiskopisy předepsané úřadem práce, termíny zasílání těchto tiskopisů.

ČÁSTEČNÁ ZAMĚSTNANOST V SOUBĚHU S EVIDENCÍ UCHAZEČE: Povinnosti zaměstnavatelů při uzavírání pracovněprávního vztahu s uchazečem o zaměstnání – uchazeč o zaměstnání a tzv. nekolidující zaměstnání – povinnosti uchazečů o zaměstnání vůči úřadu práce – oznámení uchazeče o zaměstnání úřadu práce, povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání uchazeče – přihlášení k pojištění na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – jaký může být maximální výdělek uchazeče o zaměstnání – co když uchazeč o zaměstnání poruší své povinnosti vůči úřadu práce?

DOTAZY, DISKUZE.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě