NÁKLADY A VÝNOSY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

V průběhu semináře lektor provede komplexní rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový, včetně příkladů k probírané problematice.

Cílová skupina

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je a co není daňovým nákladem a jak promítnout tyto skutečnosti v daňovém přiznání.

Obsahová náplň

  • souvislost výdajů (nákladů) s příjmy (výnosy), rozdíl v účetním a daňovém pojetí,
  • daňový a účetní princip časového rozlišení,
  • výnosy, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny – způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně),
  • daňové náklady – základní podmínky pro vznik daňového nákladu, příklady (odpisy, daňové rezervy, leasing, opravné položky a odpisy pohledávek, smluvní pokuty, náklady z mezd, pojistné apod.),
  • nedaňové náklady v příkladech (manka a škody, pokuty, penále, finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů apod.),
  • úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech).

Lektor:
RNDr. Ivan Brychta

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě