SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ – US GAAP A IFRS

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Od roku 1997 světové účetnictví slouží nejnáročnějším účastníkům, které vedle standardů IFRS či US GAAP také zajímá, jak pravidla aplikovat v prostředí nadnárodních společností. Pokud se na IFRS nebo US GAAP pohlíží samostatně, každý z nich má svá silná a slabá místa. US GAAP díky svému rozsahu bývá tak specifický, že celkový smysl jeho požadavků se může stát neuchopitelný. Díky tomu, že IFRS musí být mezinárodně srozumitelný, občas působí vágním a abstraktním dojmem, a to obzvláště, pokud jeho překlad není zdařilý. Společně však IFRS a US GAAP tvoří jakýsi symbiotický pár. V těch místech, kde se US GAAP ztrácí v podrobnostech, IFRS nabízí přehled. V místech, kde je IFRS tak obecný, že není jasné, jaké jsou jeho požadavky, US GAAP neponechává žádný prostor pro pochybnosti o správném řešení. Jeden cíl semináře je proto ukázat, jak se znalost jednoho systému dá využít při aplikaci druhého. Druhý cíl semináře je ukázat, jak tvořit a aplikovat profesní úsudek tak, aby se dal snadno obhájit nejen u vedení společnosti, ale také při auditu či jiné kontrole.

Cílová skupina

Seminář je určen pro účetní, kontrolory a finanční ředitele firem aplikující US GAAP a/nebo IFRS na území České republiky. Seminář také běžně navštěvují auditoři a pracovníci poradenských firem.

Obsahová náplň

 • úvod do problematiky,
 • reálná hodnota,
 • peníze,
 • pohledávky a časové rozlišení,
 • zásoby,
 • hmotný majetek (ocenění, vykazování, odpisy, impairment, nepeněžní směny),
 • nehmotný majetek,
 • leasing,
 • goodwill,
 • finanční nástroje,
 • závazky,
 • kapitál,
 • výsledovka,
 • segmenty,
 • cizí měny,
 • změny a chyby,
 • příloha.

Závěrečná zkouška k získání mezinárodních certifikátů IES, vyhodnocení testu.

Lektor:
Robert Mládek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě