MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění údajů do celních prohlášení (JSD), kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých celních režimů.

Cílová skupina

Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží a provádějí celní řízení, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Obsahová náplň

VÝKLAD ZÁKLADNÍCH CELNÍCH PŘEDPISŮ EU A ČR:

 • nařízení rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství,
 • nařízení komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí celní kodex Společenství,
 • nařízení komise č. 2658/87, o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění pozdějších předpisů (celní sazebník),
 • zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, v platném znění,
 • vyhláška č. 199/2004 Sb., ve znění vyhl. 200/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží.

UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY CELNÍCH PŘEDPISŮ:

 • účel, základní celní předpisy, základní pojmy,
 • původ zboží.

CELNÍ HODNOTA:

 • pravidla celního hodnocení,
 • vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty,
 • vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží.

USTANOVENÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÁ SE VZTAHUJÍ NA ZBOŽÍ OD VSTUPU NA CELNÍ ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ DO DOBY, NEŽ JE PROPUŠTĚNO DO CELNÍHO REŽIMU:

 • vstup zboží na celní území Společenství, předložení zboží k celnímu řízení, souhrnná celní prohlášení, dočasné uskladnění zboží,
 • celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány,
 • celní režimy,
 • propuštění zboží do celního režimu,
 • formy celních prohlášení,
 • pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy,
 • doklady nutné k celnímu řízení,
 • zjednodušené postupy v celním řízení.

CELNÍ DLUH:

 • vznik celního dluhu, formy úhrady, ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky),
 • zajištění celního dluhu.

CELNÍ PŘESTUPKY A CELNÍ DELIKTY:

 • skutkové podstaty, sankce,
 • celní sazebník integrovaný do TARIC CZ.

Na závěr TEST IES.

Lektor:
Marek Reinoha

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě