ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRO ZAČÍNAJÍCÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte základní znalosti nezbytné pro práci se zákonem o daních z příjmů.

Cílová skupina

Seminář je určen všem zájemcům, kteří se chtějí zorientovat v zákonu o daních z příjmů.

Obsahová náplň

VÝKLAD ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB:

 • stanovení základu daně, jeho úpravy a výpočet daňové povinnosti.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

 • základ daně před úpravou,
 • předmět daně z příjmů,
 • zdaňované výnosy,
 • daňové náklady.

POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

 • částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy,
 • dodanění závazků 30 měsíců po lhůtě splatnosti,
 • nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity,
 • rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku (obecně problematika odpisování majetku, opravy a technické zhodnocení majetku),
 • bezúplatné příjmy.

POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

 • příjmy, které nejsou předmětem daně,
 • příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů),
 • příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst.4 zákona o daních z příjmů.

ZÁKLAD DANĚ – ODČITATELNÉ POLOŽKY OD ZÁKLADU DANĚ:

 • uplatnění daňové ztráty z předchozích let,
 • náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje,
 • odpočet na odborné vzdělávání.

POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ:

 • odečet na dary,
 • snižující položka u veřejně prospěšných poplatníků.

SLEVY NA DANI

STANOVENÍ SAMOSTATNÉHO ZÁKLADU DANĚ A VÝPOČET SAMOSTATNÉHO ZÁKLADU DANĚ

POSLEDNÍ ZNÁMÁ DAŇOVÁ POVINNOST A STANOVENÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ

Lektor:
Ing. Ilona Součková

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě