ZÁKONÍK PRÁCE 2016 – PRO ZAČÍNAJÍCÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat.

Cílová skupina

Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním, řídícím pracovníkům apod. Seminář je určen spíše těm, kteří se problematikou pracovního práva teprve začínají zabývat.

Obsahová náplň

ZÁKONÍK PRÁCE: Aktuální stav právní úpravy v roce 2016 – všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace.

PRACOVNÍ POMĚR: Postup před vznikem pracovního poměru, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, povinnost informování, doba určitá, převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení, skončení pracovního poměru, odstupné, odvolání, konkurenční doložka – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – statutární orgán ve firmě.

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU: Definice, rozvržení pracovní doby, formy a úprava odpočinku zaměstnance, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby – bezpečnost a ochrana zdraví při práci – prevence, předcházení, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance.

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI: Základní výklad, mzda, plat, příplatky – náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce – základní výklad – překážky v práci.

DOVOLENÁ, PÉČE O ZAMĚSTNANCE: Odborný rozvoj zaměstnanců, stravování.

NÁHRADA ŠKODY: Prevence, odpovědnost za škodu, dohoda o odpovědnosti, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, náhrada škody.

ODBORY A ZAMĚSTNAVATEL: Práva a povinnosti, kolektivní vyjednávání – práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů – zaměstnanci, zaměstnavatelé, postavení vedoucího zaměstnance.

VNITŘNÍ PŘEDPISY: Pracovní řád, osobní spis, pracovní posudek – ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance – doručování, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Základní seznámení s antidiskriminačním zákonem ve vazbě na pracovněprávní vztahy.

Lektor:
Mgr. Vladimír Černý

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě