IFRS V PRAXI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Většina firem v České republice aplikuje IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny. Tím však nezaniká povinnost dodržovat české předpisy, a to minimálně při stanovení daňového základu. Toto dvojvládí však občas vede ke konfliktům požadavků mezi vedením mateřské společnosti a IFRS auditem, a to na jedné straně statutárním auditem a místním vedením na straně druhé. V praxi se také občas stává, že auditoři, i ti externí, pokud se zároveň zabývají kontrolou českých předpisů, volí výklad IFRS, který práci účetních spíš komplikuje než ulehčuje.

Cílem semináře proto není jen ukázat, jak aplikovat standardy a interpretace IFRS tak, aby postup vyhověl všem požadavkům IFRS, ale také jak volit postup, který přinese co nejméně praktických komplikací, a nakonec jak prezentovat tento postup vedení společnosti a obhájit ho u auditora nebo při jiné kontrole.

Cílová skupina

Seminář je určen pro účetní, kontrolory a finanční ředitele firem aplikujících mezinárodní standardy finančního výkaznictví na území České republiky. Zájemci jsou běžně i z řad auditorů a poradenských firem.

Obsahová náplň

1. a 2. den: POSTUPY A ÚČETNÍ POLITIKA:

 • základy mezinárodního účetnictví,
 • IFRS ve srovnání s národní úpravou,
 • prvky a zásady IFRS,
 • základy tvorby postupů a politiky,
 • peníze,
 • krátkodobé investice,
 • pohledávky,
 • časové rozlišení,
 • zásoby,
 • uznávání výnosů,
 • hmotný a nehmotný majetek,
 • závazky,
 • kapitál,
 • výsledovka.

3. den: WORKSHOP:

 • pohledávky,
 • zásoby,
 • dohady,
 • uznání výnosů,
 • uznání nákladů,
 • dlouhodobý majetek,
 • závazky.

Lektor:
Robert Mládek

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě