UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO – PRO ZAČÍNAJÍCÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte se základy uplatňování DPH.

Cílová skupina

Seminář je určen pro účetní, podnikatele a budoucí daňové poradce.

Obsahová náplň

 • předmět daně, základní pojmy, stanovení, výše obratu,
 • plátci, identifikované osoby,
 • stanovení místa plnění při dodání zboží a při poskytnutí služby – příklady,
 • specifické případy dodání zboží a poskytnutí služby,
 • uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň – smlouvy o dílo, dílčí plnění,
 • vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti, zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti,
 • stanovení základu daně, přefakturace, stanovení základu daně ve zvláštních případech,
 • provedení opravy základu daně a výše daně na základě dodavatelsko odběratelských vztahů, oprava odpočtu daně,
 • provedení opravy výše daně při opravě chyby,
 • sazby daně u stavebních prací – opravy, rekonstrukce, nová výstavba,
 • dodání nemovité věci, nájem nemovitých věcí,
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně,
 • nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně,
 • zvláštní režimy – cestovní služby, dodání použitého zboží,
 • režim přenesení daňové povinnosti – trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, dočasné použití – příloha č. 6, nařízení vlády,
 • ručení – znalostní test, platby na účet mimo tuzemsko, platby na nezveřejněný účet, nespolehlivý plátce, distributor PHM,
 • kontrolní hlášení,
 • režim jednoho správního místa.

Lektor:
Ing. Zdeněk Kuneš

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě