DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2016 – PRO ZAČÍNAJÍCÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte se základy uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi.

Cílová skupina

Seminář je určen pro účetní, podnikatele a budoucí daňové poradce.

Obsahová náplň

 • dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů,
 • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11,
 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň,
 • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16,
 • poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3,
 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69,
 • pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a,
 • nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně,
 • finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d,
 • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku,
 • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně,
 • souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání,
 • ustanovení § 108 odst. 1 písm. j,
 • úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110ze (mini one stop shop),
 • zrušení svobodných skladů,
 • zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech,
 • zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem,
 • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.

Lektor:
JUDr. Svatopluk Galočík

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě