FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH VČETNĚ ÚČTOVÁNÍ PŘIJATÝCH FAKTUR

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků /účtáren/ nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině – si ozřejmíte správné uplatnění DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví /souvztažnosti/.

Cílová skupina

Seminář je určen pro fakturanty, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby, kteří s partnery řeší a komunikují závazky, fakturaci, opravné daňové doklady, skonta, množstevní bonusy atd.

Obsahová náplň

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 2016:

 • promítnutí přeshraničních plnění /zboží i služby/ v kontrolním výkazu platném od ledna 2016.

NOVINKY V ZÁKONĚ O DPH, V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ ÚČINNÉ OD ROKU 2016 VE VAZBĚ NA SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S VYSTAVENÝMI PŘIJATÝMI A VYDANÝMI DOKLADY Z EU A TŘETÍCH ZEMÍ.

POŘÍZENÍ ZBOŽÍ Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU:

 • uplatnění DPH,
 • ukázka a náležitosti faktury,
 • řešení reklamace /množstevní, kvalitativní/,
 • skonto,
 • přijetí vzorků,
 • uplatnění nároku na odpočet,
 • účetní souvztažnosti,
 • trojstranné obchody.

DODÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU:

 • místo uskutečnění zdanitelného plnění,
 • osoba povinná přiznat DPH,
 • důkazní prostředky pro daňový režim,
 • vazba na souhrnné hlášení,
 • množstevní bonus na konci sledovaného období,
 • zasílání zboží,
 • ukázka a náležitosti faktury.

DOVOZ ZBOŽÍ:

 • uplatnění DPH při dovozu,
 • celní problematika,
 • faktury při dovozu,
 • celní problematika,
 • účetní souvztažnosti,
 • rizika při dovozu.

VÝVOZ ZBOŽÍ:

 • uplatnění DPH při vývozu,
 • celní problematika,
 • faktury při vývozu,
 • důkazní prostředky.

POSKYTNUTÍ SLUŽEB DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU A TŘETÍ ZEMĚ:

 • uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz paragraf 9, ZDPH,
 • souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb,
 • ukázka faktur včetně jejích náležitostí.

PŘIJETÍ SLUŽEB Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU:

 • uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí,
 • režim samovyměření – případy,
 • ukázka faktur a náležitostí,
 • účtování přijatých služeb,
 • časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku,
 • zvláštní režimy.

SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POHYBEM PRACOVNÍKŮ V ZAHRANIČÍ:

 • přijaté služby v EU a ve třetích zemích,
 • možnosti nárokování DPH z přijatých služeb,
 • účtování.

Lektor:
Ing. Vladimír Zdražil

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě