ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PRAXE V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři si obohatíte a aktivně prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze.

Cílová skupina

Seminář je především určen „lidem z praxe“, u nichž se předpokládá, že mají znalosti v oblasti pracovního práva. To znamená personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním, řídícím pracovníkům.

Obsahová náplň

Aktuální stav právní úpravy v roce 2016 – všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, základní zásady, odbory, rovné zacházení, diskriminace.

PRACOVNÍ POMĚR: Postup před vznikem pracovního poměru, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, povinnost informování, doba určitá, převedení na jinou práci, pracovní cesta, přeložení, skončení pracovního poměru, odstupné, odvolání, konkurenční doložka – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

PRACOVNÍ DOBA: Pracovní doba a doba odpočinku – rozvržení pracovní doby, formy a úprava odpočinku zaměstnance, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Prevence, předcházení, povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance.

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI: Mzda, plat, příplatky – náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce – překážky v práci.

DALŠÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA: Dovolená – péče o zaměstnance – odborný rozvoj zaměstnanců, stravování – náhrada škody – prevence, odpovědnost za škodu, dohoda o odpovědnosti, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, náhrada škody – odbory a zaměstnavatel – práva a povinnosti, kolektivní vyjednávání – práva a povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů – zaměstnanci, zaměstnavatelé, postavení vedoucího zaměstnance, vnitřní předpisy, pracovní řád, osobní spis, pracovní posudek – ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance – doručování, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Lektor:
Mgr. Vladimír Černý

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě