ÚČETNÍ PŘÍPADY PRO POKROČILÉ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy.

Cílová skupina

Pro zkušené účetní a hlavní účetní.

Obsahová náplň

REGULACE ÚČETNICTVÍ V ČR:

 • účetnictví podle českých předpisů,
 • základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK:

 • pořízení,
 • odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku,
 • technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

FINANČNÍ MAJETEK:

 • majetkové cenné papíry (účtování a oceňování),
 • dluhové cenné papíry (účtování a oceňování),
 • derivátové kontrakty (účtování a oceňování).

ZÁSOBY:

 • průběžný versus periodický systém,
 • inventarizace zásob.

ZÚČTOVACÍ VZTAHY:

 • přímý a nepřímý odpis pohledávek,
 • cizoměnové operace,
 • rezervy a přechodné položky.

OPERACE VE VLASTNÍM KAPITÁLU:

 • zvyšování a snižování základního kapitálu,
 • rozdělování výsledku hospodaření,
 • druhové versus účelové členění provozních nákladů.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA:

 • inventarizace majetku a dluhů,
 • vyčíslení splatné a odložené daně.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA:

 • rozvaha a výsledovka,
 • příloha,
 • cash flow.

SOUVISLÝ PŘÍKLAD A DISKUZE.

Lektor:
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě