HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Během semináře se seznámíte s jednotlivými etapami procesu hodnocení zaměstnanců, budete schopni propojit tento proces s ostatními navazujícími personálními procesy ve vaší firmě. Získáte a prakticky si nacvičíte dovednosti potřebné pro zdárný průběh hodnotícího pohovoru.

Cílová skupina

Tento seminář je určen personalistům, generalistům i dalším zájemcům, kteří v rámci své pracovní náplně připravují a vedou hodnotící pohovory.

Obsahová náplň

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ:

  • význam hodnocení zaměstnanců pro manažera, podřízeného i celou firmu,
  • proces hodnocení a jeho vazba na ostatní personální procesy (vzdělávání, motivační systém, odměňování aj.),
  • rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou,
  • nastavení cílů,
  • příprava, vedení a vyhodnocení pohovoru.

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH POTÍŽÍ:

  • problematické situace, které mohou nastat,
  • časté chyby, ke kterým dochází při přípravě a hodnocení procesu hodnocení,
  • tvorba KPI´s,
  • měření kompetencí,
  • diskuze, sdílení zkušeností.

Lektor:
PhDr. Zdeňka Brázdová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě