KDO UMÍ ŘÍDIT SÁM SEBE, UMÍ ŘÍDIT OSTATNÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář obrátí vaši pozornost k zásadnímu významu tzv. „self-managementu“ pro úspěch každého pracovníka ve vedoucí pozici a jeho úzkém vztahu k řízení jednotlivců i týmů. Zažijete cvičení v průběhu semináře, která napomohou k lepšímu poznání sebe sama v kontextu probírané problematiky. V testech a řízených diskuzích zažijete vzájemné obohacení účastníků o zkušenosti z různých oblastí vedení týmů.

Cílová skupina

Všem manažerům, vedoucím pracovníkům a majitelům firem.

Obsahová náplň

  • jaké je místo řízení sebe sama v práci manažera,
  • vztah sebeřízení k řízení jednotlivců a týmů,
  • jednotlivé oblasti sebeřízení – skupinová diskuze (kromě těch tradičních oblastí sebeřízení také novátorský rozvoj vlastní osobnosti, budování neformální autority a další),
  • sebeřízení v klíčové oblasti komunikace,
  • testy: Jste workoholik? Jaký je váš vztah ke změnám? Jak zacházíte s informacemi?
  • výsledky testů a možnosti jejich dopadu na každodenní práci účastníků,
  • SWOT analýza každého účastníka jako manažera sebe sama – individuální práce s následnou diskuzí.

Lektor:
Ing. Bc. Zuzana Hekelová

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě