EX-8: Microsoft Excel - statistika

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Přestože je kurz zaměřen na statistické funkce, které se využívají při analýze dat, není podmínkou pro jeho absolvování detailní znalost statistických pojmů. Srozumitelně vám vysvětlíme, jak analyzovat rozsáhlé databáze, sledovat jejich závislosti nebo odchylky, třídit data pro účely reportingu. Na kurzu se seznámíte také s funkcemi: Posouzení rozdělení dat, Korelace, Trendy a jejich grafické posouzení, Deskriptivní statistika a Vyhledávání podle parametrů.

Cílová skupina

Pro úspěšné absolvování kurzu doporučujeme znalosti v rozsahu kurzu EX-1 „základy“ a EX-2 „kancelářské minimum“.

Obsahová náplň

Hlavní témata kurzu
* Funkce a deskriptivní statistika – funkce Četnosti, Průměr, Median, Mode, Quartily, Percentily, Směrodatná odchylka, Variační koeficient
* Vyhledávací funkce – Index, Posun a další
* Posouzení rozdělení dat – Rozptyl, Šikmost, Špičatost, Histogramy
* Korelace – porovnání dvou sad dat – kovariance a korelace
* Přejmenované a přidané statistické funkce
* Zachování kompatibility s předchozími verzemi
* Trendy – funkce pro předpovědi budoucího stavu – Forecast, Lintrend, Linregrese
* Grafické posouzení trendů, vyhlazování metodou klouzavého průměru
* Modelové situace – nástroj Tabulka – jedno a dvou-parametrové
* Hledání řešení (Back Solver)
* Nástroj Scénáře – výstupy ze scénářů – souhrnné zprávy

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Organizace školení - Hana Kukalová, Renata Stehlíková
tel: +420 221 503 503, +420 221 503 505
e-mail: skoleni@computerhelp.cz

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 221 503 123
e-mail: skoleni@computerhelp.cz
web: www.computerhelp.cz

Adresa
COMPUTER HELP, spol. s r. o.
Blanická 16, Praha 2 Zobrazit na mapě