UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ O SPRÁVĚ SPOTŘEBNÍCH DANÍ PŘI PODNIKÁNÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Výroba vybraných výrobků podléhajících spotřební dani a nakládání s nimi v rámci podnikatelských aktivit jsou upraveny „Zákonem o spotřebních daních“ a celou řadou souvisejících právních předpisů, z nichž jako nejdůležitější se jeví zejména „Zákon o ochraně ovzduší“, “Zákon o pohonných hmotách“ a “Zákon o lihu“. Na semináři se seznámíte se základními ustanoveními zákona o spotřebních daních s důrazem na režimy s podmíněným osvobozením od daně při provozování daňových skladů a dopravu vybraných výrobků, základním ustanovením o pravidlech zdaňování vybraných výrobků a zajištění daně, základními informacemi o povinném značení vybraných výrobků včetně cigaret a tabákových výrobků, povinném značení lihu ve spotřebitelském balení a také základními informacemi o nakládání se zvláštními minerálními oleji a surovým tabákem. Součástí semináře jsou pouze základní informace o povinném přimíchávání biosložky do pohonných hmot a základní pravidla týkající se pěstitelského pálení ovocných destilátů. Časový prostor jednoho dne nedovoluje zabývat se tématikou souvisejících právních předpisů komplexněji. K tomu jsou určeny specializované semináře (pro nakládání s lihem, tabákem a minerálními oleji).

Cílová skupina

Seminář je určen zejména pro malé a střední podnikatele, kteří vybrané výrobky podléhající spotřební dani vyrábějí nebo s nimi obchodují.

Obsahová náplň

  • úvod, základy právní úpravy a vymezení pojmů, daňové subjekty při správě spotřebních daní,
  • zdaňování vybraných výrobků a prokazování jejich zdanění, placení daně, zajištění daně, vracení daně,
  • použití režimů s podmíněným osvobozením od daně, pěstitelské pálení,
  • obchodování se zdaněnými vybranými výrobky při jejich prodeji do zahraničí,
  • zvláštní povinnosti při nakládání s vybranými výrobky včetně jejich značení a distribuce,
  • uplatňování předpisů o DPH při obchodování s vybranými výrobky,
  • základní informace o kontrolních oprávněních správce daně.

Lektor:
JUDr. Jiří Babiš

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 226 539 670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě