MÍSTNÍ POPLATKY - APLIKACE OZV O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH V PRAXI (řízení vedené v souladu s daňovým řádem)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Aktuální úprava vzorů OZV o místních poplatcích (metodický materiál MV ČR) včetně komentáře k návrhům na doplnění u jednotlivých místních poplatků. Změny v právní úpravě zákona o místních poplatcích a jejich využívání v souladu s přechodným ustanovením. Nezletilec a zákonný zástupce (nebo opatrovník) a jejich právní postavení při plnění poplatkové povinnosti po novele zákona o MP. Řešení častých otázek, týkajících se jednotlivých místních poplatků. Výklad nejvyužívanějších procesních ustanovení z daňového řádu.
Dotazy a odpovědi (možnost osobní konzultace).
Cílem semináře je seznámit účastníky se správní činností na úseku místních poplatků, a to od aplikace OZV až po dodržení postupu stanoveného daňovým řádem. Jeho součástí je i uplatňování novely zákona o místních poplatcích po 1. 1. 2016, včetně právní úpravy nezletilce jako poplatníka a přechod jeho nedoplatku na zákonného zástupce nebo příslušného opatrovníka. Otázky týkající se jednotlivých poplatků
a nejvyužívanějších ustanovení daňového řádu budou řešeny formou dotazů a odpovědí. Dotazy je možné zaslat i písemně před termínem semináře na adresu TSM Vyškov a budou zodpovězeny přímo na semináři.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Aktuální úprava vzorů OZV o místních poplatcích (metodický materiál MV ČR) včetně komentáře k návrhům na doplnění u jednotlivých místních poplatků. Změny v právní úpravě zákona o místních poplatcích a jejich využívání v souladu s přechodným ustanovením. Nezletilec a zákonný zástupce (nebo opatrovník) a jejich právní postavení při plnění poplatkové povinnosti po novele zákona o MP. Řešení častých otázek, týkajících se jednotlivých místních poplatků. Výklad nejvyužívanějších procesních ustanovení z daňového řádu.
Dotazy a odpovědi (možnost osobní konzultace).
Cílem semináře je seznámit účastníky se správní činností na úseku místních poplatků, a to od aplikace OZV až po dodržení postupu stanoveného daňovým řádem. Jeho součástí je i uplatňování novely zákona o místních poplatcích po 1. 1. 2016, včetně právní úpravy nezletilce jako poplatníka a přechod jeho nedoplatku na zákonného zástupce nebo příslušného opatrovníka. Otázky týkající se jednotlivých poplatků
a nejvyužívanějších ustanovení daňového řádu budou řešeny formou dotazů a odpovědí. Dotazy je možné zaslat i písemně před termínem semináře na adresu TSM Vyškov a budou zodpovězeny přímo na semináři.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě