ZÁKONÍK PRÁCE - VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Přehled právní úpravy a připravovaných změn. Pracovnělékařské služby a problémy s nimi spojené – pracovnělékařské prohlídky u registrujícího poskytovatele, rozdíl mezi prohlídkami u zaměstnanců v pracovním poměru a na dohody, úhrada vstupní lékařské prohlídky, kdo musí na výstupní lékařskou prohlídku, perioda pro periodické lékařské prohlídky podle vyhlášky a podle zvláštních právních předpisů, riziko ohrožení zdraví, uplatnění výpovědních důvodů ve vztahu ke zdravotně nezpůsobilému zaměstnanci, atd. Další problémové otázky z praxe – pracovní poměry na dobu určitou, rozvázání pracovního poměru pro porušení „pracovní kázně“, problémy s rozvržením pracovní doby (vazba na svátky apod.), čerpání dovolené, posuzování některých překážek v práci (vyšetření a ošetření u lékaře, doprovod do zdravotnického zařízení, pracovní volno k hledání nového zaměstnání), atd. Kontrolní činnost v pracovněprávní oblasti – kompetence orgánů inspekce práce, celních úřadů, Úřadu práce a krajských hygienických stanic, roční program kontrolních akcí orgánů inspekce práce na rok 2016 (na co se tyto kontrolní orgány zaměřují především), nové vymezení správních deliktů na úseku ochrany zdraví při práci a při zajištění pracovnělékařských služeb (změny provedené novelou zákona o ochraně veřejného zdraví). Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech. Diskuse, dotazy. Aktuality ke dni konání semináře.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Přehled právní úpravy a připravovaných změn. Pracovnělékařské služby a problémy s nimi spojené – pracovnělékařské prohlídky u registrujícího poskytovatele, rozdíl mezi prohlídkami u zaměstnanců v pracovním poměru a na dohody, úhrada vstupní lékařské prohlídky, kdo musí na výstupní lékařskou prohlídku, perioda pro periodické lékařské prohlídky podle vyhlášky a podle zvláštních právních předpisů, riziko ohrožení zdraví, uplatnění výpovědních důvodů ve vztahu ke zdravotně nezpůsobilému zaměstnanci, atd. Další problémové otázky z praxe – pracovní poměry na dobu určitou, rozvázání pracovního poměru pro porušení „pracovní kázně“, problémy s rozvržením pracovní doby (vazba na svátky apod.), čerpání dovolené, posuzování některých překážek v práci (vyšetření a ošetření u lékaře, doprovod do zdravotnického zařízení, pracovní volno k hledání nového zaměstnání), atd. Kontrolní činnost v pracovněprávní oblasti – kompetence orgánů inspekce práce, celních úřadů, Úřadu práce a krajských hygienických stanic, roční program kontrolních akcí orgánů inspekce práce na rok 2016 (na co se tyto kontrolní orgány zaměřují především), nové vymezení správních deliktů na úseku ochrany zdraví při práci a při zajištění pracovnělékařských služeb (změny provedené novelou zákona o ochraně veřejného zdraví). Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech. Diskuse, dotazy. Aktuality ke dni konání semináře.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě