ZAŘAZOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO PLATOVÝCH TŘÍD, KATALOG PRACÍ - POSKYTOVÁNÍ PLATUVE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ V ROCE 2016, ZAŘAZOVÁNÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD, ZMĚNY STUPNIC PLATOVÝCH TARIFŮ OD 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Výklad k odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě podle části šesté zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o aktualitách v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě k datu konání semináře. Informace o vývoji platů, tendencích a záměrech v odměňování jednotlivých skupin zaměstnanců (zdravotnických, pedagogických, v sociálních službách, územních samosprávných celků, apod.).
Zařazování zaměstnanců do platových tříd. Řešení složitých případů zařazení do platových tříd. Zařazování do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady, zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců, při kumulacích prací, tvorba popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě.
Určování platového stupně zaměstnance podle započitatelné praxe. Určování platového tarifu v rámci rozpětí platových stupňů (zvláštní způsob).
Používání stupnic platových tarifů, změny stupnic platových tarifů v roce 2016.
Poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, za práci přesčas (zejm. u vedoucích zaměstnanců) a dalších režimových příplatků (za práci ve svátek, v sobotu a v neděli, za noční práci), zvláštního příplatku, příplatku za výkon prací ve ztíženém pracovním prostředí, příplatků pedagogických pracovníků, odměn a cílových odměn. Podmínky vydávání platového výměru, výklad ustanovení o splatnosti platu, výplatě platu, a srážkách.
Plat ve vztahu k novým sazbám minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2016.
Zjišťování průměrného výdělku. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Výklad k odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě podle části šesté zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o aktualitách v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě k datu konání semináře. Informace o vývoji platů, tendencích a záměrech v odměňování jednotlivých skupin zaměstnanců (zdravotnických, pedagogických, v sociálních službách, územních samosprávných celků, apod.).
Zařazování zaměstnanců do platových tříd. Řešení složitých případů zařazení do platových tříd. Zařazování do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady, zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců, při kumulacích prací, tvorba popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě.
Určování platového stupně zaměstnance podle započitatelné praxe. Určování platového tarifu v rámci rozpětí platových stupňů (zvláštní způsob).
Používání stupnic platových tarifů, změny stupnic platových tarifů v roce 2016.
Poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, za práci přesčas (zejm. u vedoucích zaměstnanců) a dalších režimových příplatků (za práci ve svátek, v sobotu a v neděli, za noční práci), zvláštního příplatku, příplatku za výkon prací ve ztíženém pracovním prostředí, příplatků pedagogických pracovníků, odměn a cílových odměn. Podmínky vydávání platového výměru, výklad ustanovení o splatnosti platu, výplatě platu, a srážkách.
Plat ve vztahu k novým sazbám minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2016.
Zjišťování průměrného výdělku. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě