Zákoník práce - DESATERO PRACOVNÍHO POMĚRU - TIPY PRO PRAXI Z POHLEDU AKTUÁLNÍ JUDIKATURY A ZÁKONÍKU PRÁCE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními a vedlejšími náležitostmi pracovní smlouvy a s tím související přehled aktuálních problémů ve vztahu k pracovnímu poměru, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat.
Po absolvování školení získá účastník komplexní znalosti související s pracovní smlouvou, jež mohou zásadně ovlivnit práva a povinnosti stran.
Teorie bude doplněna o mnoho příkladů z praxe a soudní judikaturu.
Seminář je určen pro
účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Je koncipován tak, aby se účastníci vyvarovali v praxi často vyskytujícím se chybám a s tím souvisejícím sankcím.
Obsah semináře:
1. Vznik pracovního poměru, podstatné a nepodstatné náležitosti pracovní smlouvy.
2. Místo výkonu práce
 – jak sjednávat, více míst výkonu práce, výhody pro zaměstnance a zaměstnavatele, druh práce – sjednání v pracovní smlouvě, využití pracovní náplně, den nástupu do práce – možnosti sjednání, odkládací podmínka, faktický den nástupu do práce vs. sjednaný den nás​tupu.​
3. Vymezení doby trvání pracovního poměru – výhody doby určité a neurčité, pravidla sjednávání.
4. Zkušební doba – komplexně – k čemu slouží, jak ji správně sjednat, jaká jsou úskalí v praxi?
5. Souhlas s vysláním na pracovní cestu – souhlas s pracovní cestou, praktická doporučení, odmítnutí nastoupit na pracovní cestu, ochrana některých zaměstnanců, Pravidelné pracoviště - výhody sjednání v pracovní smlouvě.
6. Odměna – sjednání, určení, stanovení mzdy.
7. Výměra dovolené.
8. Práva a povinnosti stran – na co nezapomínat při vzniku pracovního poměru. Informování o obsahu PP podle § 37 zákoníku práce – nezapomínáte na své zákonné povinnosti?
9. Splatnost mzdy, výplatní termín, způsob vyplácení.
10. Konkurenční doložka vs. konkurenční jednání – vysvětlení smyslu, účelu, výhody a nevýhody, upozornění na úskalí v praxi.
Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními a vedlejšími náležitostmi pracovní smlouvy a s tím související přehled aktuálních problémů ve vztahu k pracovnímu poměru, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat.
Po absolvování školení získá účastník komplexní znalosti související s pracovní smlouvou, jež mohou zásadně ovlivnit práva a povinnosti stran.
Teorie bude doplněna o mnoho příkladů z praxe a soudní judikaturu.
Seminář je určen pro
účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Je koncipován tak, aby se účastníci vyvarovali v praxi často vyskytujícím se chybám a s tím souvisejícím sankcím.
Obsah semináře:
1. Vznik pracovního poměru, podstatné a nepodstatné náležitosti pracovní smlouvy.
2. Místo výkonu práce
 – jak sjednávat, více míst výkonu práce, výhody pro zaměstnance a zaměstnavatele, druh práce – sjednání v pracovní smlouvě, využití pracovní náplně, den nástupu do práce – možnosti sjednání, odkládací podmínka, faktický den nástupu do práce vs. sjednaný den nás​tupu.​
3. Vymezení doby trvání pracovního poměru – výhody doby určité a neurčité, pravidla sjednávání.
4. Zkušební doba – komplexně – k čemu slouží, jak ji správně sjednat, jaká jsou úskalí v praxi?
5. Souhlas s vysláním na pracovní cestu – souhlas s pracovní cestou, praktická doporučení, odmítnutí nastoupit na pracovní cestu, ochrana některých zaměstnanců, Pravidelné pracoviště - výhody sjednání v pracovní smlouvě.
6. Odměna – sjednání, určení, stanovení mzdy.
7. Výměra dovolené.
8. Práva a povinnosti stran – na co nezapomínat při vzniku pracovního poměru. Informování o obsahu PP podle § 37 zákoníku práce – nezapomínáte na své zákonné povinnosti?
9. Splatnost mzdy, výplatní termín, způsob vyplácení.
10. Konkurenční doložka vs. konkurenční jednání – vysvětlení smyslu, účelu, výhody a nevýhody, upozornění na úskalí v praxi.
Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě