ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – AKTUÁLNĚ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na problematiku ochrany osobních údajů v aplikační praxi.

Je určený pro úředníky státní správy, samosprávy ale i zaměstnance privátního sektoru, kteří se dostávají do kontaktu s osobními údaji.

Cílem kurzu je vymezení problematiky ochrany osobních údajů a jejího zařazení v rámci širšího práva na ochranu soukromí. Hlavní náplní kurzu je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Posluchači se seznámí nejen s obecnými právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona pro správce a zpracovatele osobních údajů, ale i s praktickou aplikací tohoto zákona v personalistice, činnosti správních úřadů, při provozování kamerových systémů či vedení evidencí klientů.

Kurz samozřejmě neopomíjí problematiku povinností vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů a informace o činnosti tohoto úřadu.

Obsah semináře: Zařazení ochrany osobních údajů do právního systému České republiky. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Praktická aplikace zákona o ochraně osobních údajů. Činnost a kontrolní postupy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuality k datu konání semináře. Problematika ochrany osobních údajů a ochrany soukromí je zasazena a interpretována v kontextu nového občanského zákoníku. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Kurz je zaměřen na problematiku ochrany osobních údajů v aplikační praxi.

Je určený pro úředníky státní správy, samosprávy ale i zaměstnance privátního sektoru, kteří se dostávají do kontaktu s osobními údaji.

Cílem kurzu je vymezení problematiky ochrany osobních údajů a jejího zařazení v rámci širšího práva na ochranu soukromí. Hlavní náplní kurzu je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Posluchači se seznámí nejen s obecnými právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona pro správce a zpracovatele osobních údajů, ale i s praktickou aplikací tohoto zákona v personalistice, činnosti správních úřadů, při provozování kamerových systémů či vedení evidencí klientů.

Kurz samozřejmě neopomíjí problematiku povinností vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů a informace o činnosti tohoto úřadu.

Obsah semináře: Zařazení ochrany osobních údajů do právního systému České republiky. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Praktická aplikace zákona o ochraně osobních údajů. Činnost a kontrolní postupy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuality k datu konání semináře. Problematika ochrany osobních údajů a ochrany soukromí je zasazena a interpretována v kontextu nového občanského zákoníku. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě