VEDENÍ ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK V ÚČETNÍM OBDOBÍ 2016 SE ZAMĚŘENÍM NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení související s technickým zhodnocením a dlouhodobým majetkem, klasifikace majetku, významnost informace, oceňování majetku – pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, 1 Kč, reálná hodnota, odpisování majetku, inventarizace majetku. Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na obsahové vymezení položek rozvahy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně definování technického zhodnocení, pořízení majetku, nedokončený majetek, uvedení do užívání, syntetické, analytické, podrozvahové účty. Účetní metody – oceňování – náklady s pořízením související, oprava, údržba, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, prodej, bezúplatný převod, darování, odpisování majetku – účetní odpisy, vyřazení, likvidace majetku, opravné položky, transfery. České účetní standardy č. 701 až č. 710 – vybrané postupy účtování platné pro účetní období 2016 související s technickým zhodnocením dlouhodobého majetku a samotným dlouhodobým majetkem. Příklady postupů účtování. Dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení související s technickým zhodnocením a dlouhodobým majetkem, klasifikace majetku, významnost informace, oceňování majetku – pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, 1 Kč, reálná hodnota, odpisování majetku, inventarizace majetku. Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na obsahové vymezení položek rozvahy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně definování technického zhodnocení, pořízení majetku, nedokončený majetek, uvedení do užívání, syntetické, analytické, podrozvahové účty. Účetní metody – oceňování – náklady s pořízením související, oprava, údržba, technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce, prodej, bezúplatný převod, darování, odpisování majetku – účetní odpisy, vyřazení, likvidace majetku, opravné položky, transfery. České účetní standardy č. 701 až č. 710 – vybrané postupy účtování platné pro účetní období 2016 související s technickým zhodnocením dlouhodobého majetku a samotným dlouhodobým majetkem. Příklady postupů účtování. Dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě