SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI (územní řízení, stavební řízení, řízení o odstraňování staveb) V NÁVAZNOSTI NA SPRÁVNÍ ŘÁD (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s jednotlivými druhy správních řízení na úseku stavebního práva, a to se zaměřením na řízení vedená dle stavebního zákona s důrazem na jeho nejaktuálnější právní úpravu a na praktické uplatnění jednotlivých institutů stavebního zákona. Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty správního řízení, územního a stavebního řízení, včetně dalších činností stavebních úřadů dle stavebního zákona a správního řádu. Účastníkům semináře bude vysvětlena a prezentována možná aplikace správního řádu na řízení vedená dle stavebního zákona. Seminář bude zaměřen na vymezení územního řízení, jednotlivých typů územních rozhodnutí, dále na stavební řízení o povolení stavby, včetně vymezení typů staveb, které lze realizovat na základě ohlášení, činnosti stavebního úřadu v rámci ohlašování staveb, krátce budou zmíněny možnosti povolování užívání staveb, odstraňování staveb.
Program semináře: Správní řízení obecně – obecné principy a zásady. Definice a základní pojmy na úseku stavebního zákona a správního řádu. Upozornění na změny, jež přináší aktuální právní úprava. Dotčené orgány státní správy a rozhodnutí podmíněná závazným stanoviskem. Územní řízení a rozhodnutí (účastníci řízení, doručování písemností, lhůty, rozhodnutí). Stavební řízení obecně v režimu stavebního práva a jeho zásady (ohlašování staveb, povolování staveb, institut autorizovaného inspektora). Řízení o odstranění stavby – povolení a nařízení odstranění stavby. Bude prezentován vývoj legislativy dané problematiky k datu konání semináře. Dotazy, diskuse.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s jednotlivými druhy správních řízení na úseku stavebního práva, a to se zaměřením na řízení vedená dle stavebního zákona s důrazem na jeho nejaktuálnější právní úpravu a na praktické uplatnění jednotlivých institutů stavebního zákona. Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty správního řízení, územního a stavebního řízení, včetně dalších činností stavebních úřadů dle stavebního zákona a správního řádu. Účastníkům semináře bude vysvětlena a prezentována možná aplikace správního řádu na řízení vedená dle stavebního zákona. Seminář bude zaměřen na vymezení územního řízení, jednotlivých typů územních rozhodnutí, dále na stavební řízení o povolení stavby, včetně vymezení typů staveb, které lze realizovat na základě ohlášení, činnosti stavebního úřadu v rámci ohlašování staveb, krátce budou zmíněny možnosti povolování užívání staveb, odstraňování staveb.
Program semináře: Správní řízení obecně – obecné principy a zásady. Definice a základní pojmy na úseku stavebního zákona a správního řádu. Upozornění na změny, jež přináší aktuální právní úprava. Dotčené orgány státní správy a rozhodnutí podmíněná závazným stanoviskem. Územní řízení a rozhodnutí (účastníci řízení, doručování písemností, lhůty, rozhodnutí). Stavební řízení obecně v režimu stavebního práva a jeho zásady (ohlašování staveb, povolování staveb, institut autorizovaného inspektora). Řízení o odstranění stavby – povolení a nařízení odstranění stavby. Bude prezentován vývoj legislativy dané problematiky k datu konání semináře. Dotazy, diskuse.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě