PRÁVA A POVINNOSTI ŘEDITELE ŠKOLY V KOSTCE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky školy s přehledem práv a povinností ředitele školy v jednotlivých oblastech práva v časové a logické posloupnosti a tím přispět k usnadnění činnosti ředitele školy a školského zařízení.
Obsah semináře: Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů (zejména specifické postupy související s pracovním poměrem ve školách a školských zařízeních a vedením personální agendy zaměstnanců, např. dokládání zdravotní způsobilosti pedagogických pracovníků, samostudium, zaměstnávání odborně nekvalifikovaných pedagogických pracovníků). Práva a povinnosti školy a školského zařízení vůči žákům a jejich zákonným zástupcům (zejména zajištění vzdělávání podle ŠVP, zajištění BOZ dětí, žáků a studentů, odpovědnost za škodu způsobenou žákovi a způsobenou žákem, podmínky činnosti výchovného poradce, speciálního pedagoga). Práva a povinnosti ředitele školy jako vykonavatele státní správy (zejména rozhodování ve správním řízení). Práva a povinnosti ředitele školy v oblasti hospodaření (zejména uzavírání smluv, poskytování a přijímání darů). Některé specifické činnosti v působnosti ředitele školy (šetření a vyřizování stížností, dodržování autorských práv, ochrana osobních údajů). Zapracování jednotlivých práv a povinností do interních předpisů školy a školského zařízení. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky školy s přehledem práv a povinností ředitele školy v jednotlivých oblastech práva v časové a logické posloupnosti a tím přispět k usnadnění činnosti ředitele školy a školského zařízení.
Obsah semináře: Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů (zejména specifické postupy související s pracovním poměrem ve školách a školských zařízeních a vedením personální agendy zaměstnanců, např. dokládání zdravotní způsobilosti pedagogických pracovníků, samostudium, zaměstnávání odborně nekvalifikovaných pedagogických pracovníků). Práva a povinnosti školy a školského zařízení vůči žákům a jejich zákonným zástupcům (zejména zajištění vzdělávání podle ŠVP, zajištění BOZ dětí, žáků a studentů, odpovědnost za škodu způsobenou žákovi a způsobenou žákem, podmínky činnosti výchovného poradce, speciálního pedagoga). Práva a povinnosti ředitele školy jako vykonavatele státní správy (zejména rozhodování ve správním řízení). Práva a povinnosti ředitele školy v oblasti hospodaření (zejména uzavírání smluv, poskytování a přijímání darů). Některé specifické činnosti v působnosti ředitele školy (šetření a vyřizování stížností, dodržování autorských práv, ochrana osobních údajů). Zapracování jednotlivých práv a povinností do interních předpisů školy a školského zařízení. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě