ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ - výkon práv a povinností zaměstnavatele

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit vedoucí a administrativní pracovníky školy se základními povinnostmi zaměstnavatele v časové a logické posloupnosti, následně rozpracovanými do systému interních směrnic školy.
Obsah semináře: Aktuální právní úprava pracovněprávních otázek. Pracovní poměr a práce konané mimo pracovní poměr: postup před vznikem pracovního poměru, spolupráce s úřadem práce, vznik, průběh a změny pracovního poměru, personální agenda zaměstnance se zaměřením na specifika ve školství, ochrana osobních údajů, skončení pracovního poměru a jeho specifika ve školství dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Specifika průběhu pracovního poměru pedagogických pracovníků (zejména pracovní doba, samostudium), specifika odměňování pedagogických pracovníků. Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zdravotní způsobilost zaměstnanců (vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky), povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP. Spolupráce s odborovou organizací v pracovněprávních otázkách. Interní směrnice spojené se zaměstnavatelskými povinnostmi (organizační řád, vnitřní platový předpis, kolektivní smlouva, FKSP, evidence pracovní doby, směrnice pro poskytování OOPP, poskytování cestovních náhrad atd.). Rozbor jednotlivých konkrétních případů, náprava chybných řešení. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámit vedoucí a administrativní pracovníky školy se základními povinnostmi zaměstnavatele v časové a logické posloupnosti, následně rozpracovanými do systému interních směrnic školy.
Obsah semináře: Aktuální právní úprava pracovněprávních otázek. Pracovní poměr a práce konané mimo pracovní poměr: postup před vznikem pracovního poměru, spolupráce s úřadem práce, vznik, průběh a změny pracovního poměru, personální agenda zaměstnance se zaměřením na specifika ve školství, ochrana osobních údajů, skončení pracovního poměru a jeho specifika ve školství dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Specifika průběhu pracovního poměru pedagogických pracovníků (zejména pracovní doba, samostudium), specifika odměňování pedagogických pracovníků. Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zdravotní způsobilost zaměstnanců (vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky), povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP. Spolupráce s odborovou organizací v pracovněprávních otázkách. Interní směrnice spojené se zaměstnavatelskými povinnostmi (organizační řád, vnitřní platový předpis, kolektivní smlouva, FKSP, evidence pracovní doby, směrnice pro poskytování OOPP, poskytování cestovních náhrad atd.). Rozbor jednotlivých konkrétních případů, náprava chybných řešení. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě