DOTACE (TRANSFERY) A NEJEN JEJICH ÚČTOVÁNÍ U ÚSC A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Platná legislativa v r. 2016. Podmínky poskytovatele dotace, jejich terminologie, rozpočty dotací a soulad s účetními předpisy, povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu ÚSC, změny v oblasti oprávnění poskytovatelů transferů ze státního rozpočtu. Připravované změny legislativy týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací. Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování. Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ. Příjemce dotace a DPH. Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace. Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele. Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové rozlišení, dohadné položky. Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům. Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku. Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku. Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem. Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací. Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, nový zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, pokyny MFČR.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Platná legislativa v r. 2016. Podmínky poskytovatele dotace, jejich terminologie, rozpočty dotací a soulad s účetními předpisy, povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu ÚSC, změny v oblasti oprávnění poskytovatelů transferů ze státního rozpočtu. Připravované změny legislativy týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací. Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování. Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ. Příjemce dotace a DPH. Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace. Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele. Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové rozlišení, dohadné položky. Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům. Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku. Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku. Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem. Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací. Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, nový zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, pokyny MFČR.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě