VNITŘNÍ SMĚRNICE A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE, PRAKTICKÁ APLIKACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PO 1. 1. 2016

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Legislativní rámec v r. 2016 – Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č. 416/2004. Informace o novém Zákonu o vnitřní kontrole, který bude nahrazovat Zákon o finanční kontrole. Pokyny MFČR typu CHJ, Informace MVČR. Zákon o finanční kontrole – vymezení pojmů, obecná formulace finanční kontroly, cíle finanční kontroly, organizační zajištění finanční kontroly. Veřejnosprávní kontrola. Zákon o kontrole (nahrazující zákon o státní kontrole). Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, důležité změny v návaznosti na legislativu r. 2016. VSK u zřízených p.o. Vnitřní kontrolní systém. Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců. Předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola. Záznam o kontrole. Praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky. Příklad řídící kontroly u výdajů. Příklad řídící kontroly u příjmů. Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic na základě změn legislativy od 1. 1. 2016. Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost. Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole. Shrnutí, workshop, závěr. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Legislativní rámec v r. 2016 – Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č. 416/2004. Informace o novém Zákonu o vnitřní kontrole, který bude nahrazovat Zákon o finanční kontrole. Pokyny MFČR typu CHJ, Informace MVČR. Zákon o finanční kontrole – vymezení pojmů, obecná formulace finanční kontroly, cíle finanční kontroly, organizační zajištění finanční kontroly. Veřejnosprávní kontrola. Zákon o kontrole (nahrazující zákon o státní kontrole). Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, důležité změny v návaznosti na legislativu r. 2016. VSK u zřízených p.o. Vnitřní kontrolní systém. Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců. Předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola. Záznam o kontrole. Praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky. Příklad řídící kontroly u výdajů. Příklad řídící kontroly u příjmů. Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic na základě změn legislativy od 1. 1. 2016. Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost. Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole. Shrnutí, workshop, závěr. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě