VYPLŇOVÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ OD LEDNA 2016 V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Prakticky vedený seminář je postaven na praktických ukázkách přijatých a vydaných daňových dokladů a jejich promítnutí do výkazu kontrolního hlášení závazného pro všechny plátce DPH od ledna 2016. Postupně projdeme všechny typy přijatých a uskutečněných plnění a zasadíme je do kontrolního hlášení (ne všechny tam budou patřit) a přiznání k DPH.
Na semináři budeme společně vyplňovat formulář dle různých typů přijatých a vydaných dokladů.
Seminář je určen pro
finanční účetní s důrazem na vykazování DPH v kontrolním hlášení.
Důraz bude kladen na rozdíly mezi vstupy do přiznání k DPH a do kontrolního hlášení.
Obsah semináře: Přijaté daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení nebo pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad 10 tisíc, pořízení zboží z EU, přijaté služby z EU a třetích zemí, dovoz, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Vydané daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení či pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad 10 tisíc, dodání zboží do EU, vývoz, zasílání zboží do EU, poskytnuté služby do EU a třetích zemí, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Nestandardní situace a jejich promítnutí do kontrolního hlášení – opravné daňové doklady (přijaté, vydané), opakovaná a dílčí plnění dle uzavřených smluv, splátkové a platební kalendáře atd. Podání hlášení – opravy, sankce, provázanost s jinými výkazy. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Prakticky vedený seminář je postaven na praktických ukázkách přijatých a vydaných daňových dokladů a jejich promítnutí do výkazu kontrolního hlášení závazného pro všechny plátce DPH od ledna 2016. Postupně projdeme všechny typy přijatých a uskutečněných plnění a zasadíme je do kontrolního hlášení (ne všechny tam budou patřit) a přiznání k DPH.
Na semináři budeme společně vyplňovat formulář dle různých typů přijatých a vydaných dokladů.
Seminář je určen pro
finanční účetní s důrazem na vykazování DPH v kontrolním hlášení.
Důraz bude kladen na rozdíly mezi vstupy do přiznání k DPH a do kontrolního hlášení.
Obsah semináře: Přijaté daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení nebo pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad 10 tisíc, pořízení zboží z EU, přijaté služby z EU a třetích zemí, dovoz, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Vydané daňové doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení či pouze do přiznání k DPH – tuzemská plnění do 10 tisíc a nad 10 tisíc, dodání zboží do EU, vývoz, zasílání zboží do EU, poskytnuté služby do EU a třetích zemí, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Nestandardní situace a jejich promítnutí do kontrolního hlášení – opravné daňové doklady (přijaté, vydané), opakovaná a dílčí plnění dle uzavřených smluv, splátkové a platební kalendáře atd. Podání hlášení – opravy, sankce, provázanost s jinými výkazy. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě