ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit začínající personalisty z podnikatelské sféry i širokou veřejnost se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Seminář je zaměřen na získání teoretických vědomostí s jejich následnou praktickou aplikací.
Obsah semináře:
- Základní právní předpisy. Užitečné internetové odkazy, literatura.

  • Stručné seznámení s novým občanským zákoníkem, základní změny v zákoníku práce související s novým občanským zákoníkem (aktuality k datu konání semináře).

- Je možné odchýlit se od zákoníku práce? Základní zásady pracovního práva a uplatnění zásady autonomie vůle v pracovněprávních vztazích.
- Osobní údaje a vedení personální agendy včetně osobního spisu zaměstnance. Problémy z praxe (životopisy, kopie občanských průkazů, nahlížení do osobních spisů apod.).
- Pracovněprávní vztahy (především pracovní poměr), právní vztahy založené dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti – včetně změn účinných od 1. října 2015.
- Vznik pracovního poměru (co všechno musí a nemusí pracovní smlouva obsahovat, co je vhodnější upravit mimo rámec pracovní smlouvy, praktické problémy při sjednávání pracovních smluv). Platí vždy, že obsáhlá pracovní smlouva = perfektní pracovní smlouva?
- Druh práce a pracovní náplň, místo výkonu práce a den nástupu do práce – tipy pro praxi.
- Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou, „záskoky“ za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

  • Základní pojmy – překážky v práci (zejména pracovní neschopnost zaměstnance) a dovolená. Praktické problémy.
  • Základní pojmy odměňování zaměstnanců. Rozdíl mezi mzdou a platem, rozdíl mezi stanovením a sjednáním mzdy. 

- Zánik pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele spojené se zánikem pracovního poměru. Na co nezapomenout při rozvazování pracovního poměru? Lze zaměstnanci dát „výpověď dohodou“? Příklady z praxe.
- Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu včetně novely zákoníku práce účinné od 1. října 2015. 

  • Diskuse, dotazy.

Seminář bude doplňován o problémy z praxe, které mohou v souvislosti s aplikací zákoníku práce vyvstat – kamerové systémy, osobní údaje, základní obsah pracovní smlouvy, jak formulovat vytýkací dopisy, jak skončit pracovní poměr a na co si dát pozor.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámit začínající personalisty z podnikatelské sféry i širokou veřejnost se základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Seminář je zaměřen na získání teoretických vědomostí s jejich následnou praktickou aplikací.
Obsah semináře:
- Základní právní předpisy. Užitečné internetové odkazy, literatura.

  • Stručné seznámení s novým občanským zákoníkem, základní změny v zákoníku práce související s novým občanským zákoníkem (aktuality k datu konání semináře).

- Je možné odchýlit se od zákoníku práce? Základní zásady pracovního práva a uplatnění zásady autonomie vůle v pracovněprávních vztazích.
- Osobní údaje a vedení personální agendy včetně osobního spisu zaměstnance. Problémy z praxe (životopisy, kopie občanských průkazů, nahlížení do osobních spisů apod.).
- Pracovněprávní vztahy (především pracovní poměr), právní vztahy založené dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti – včetně změn účinných od 1. října 2015.
- Vznik pracovního poměru (co všechno musí a nemusí pracovní smlouva obsahovat, co je vhodnější upravit mimo rámec pracovní smlouvy, praktické problémy při sjednávání pracovních smluv). Platí vždy, že obsáhlá pracovní smlouva = perfektní pracovní smlouva?
- Druh práce a pracovní náplň, místo výkonu práce a den nástupu do práce – tipy pro praxi.
- Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou, „záskoky“ za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

  • Základní pojmy – překážky v práci (zejména pracovní neschopnost zaměstnance) a dovolená. Praktické problémy.
  • Základní pojmy odměňování zaměstnanců. Rozdíl mezi mzdou a platem, rozdíl mezi stanovením a sjednáním mzdy. 

- Zánik pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele spojené se zánikem pracovního poměru. Na co nezapomenout při rozvazování pracovního poměru? Lze zaměstnanci dát „výpověď dohodou“? Příklady z praxe.
- Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu včetně novely zákoníku práce účinné od 1. října 2015. 

  • Diskuse, dotazy.

Seminář bude doplňován o problémy z praxe, které mohou v souvislosti s aplikací zákoníku práce vyvstat – kamerové systémy, osobní údaje, základní obsah pracovní smlouvy, jak formulovat vytýkací dopisy, jak skončit pracovní poměr a na co si dát pozor.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě