PRŮŘEZ SPECIFICKÝMI DIAGNÓZAMI UŽIVATELŮ DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A KOMPLEXNÍ PÉČE O TYTO UŽIVATELE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem je seznámit s třemi nejtypičtějšími diagnózami vyskytujícími se v Domovech pro osoby se zdravotním postižením, jako jsou: Dětská mozková obrna, Downův syndrom a mentální retardace. Představit každou diagnózu zvlášť z medicínského hlediska. U každé Dg. popsat příčiny vzniku, typy a formy nemoci, diagnostiku a léčbu či jinou terapii. Popsat specifické rysy každé diagnózy, zvláštnosti klientů s DMO, DS a MR. Definovat formy práce, komunikace a výchovy těchto klientů.
Dětská mozková obrna. Popis nemoci a základní fakta. Vznik DMO. Formy DMO (-athetoidní – spastická /parézy + plegie/ a dále rozdělení na: mono, diparézy plegie, hemiparézy, kvadruparézy). Ukázky tabulek a obrázků s jednotlivými formami DMO. Zdravotní postižení provázející DMO (zejména – epilepsie – hydrocefalus – poruchy zraku a sluchu – MR – atd.). Vlivy DMO na psychiku postiženého (deprivace, specifické osobnostní rysy, poruchy percepce, narušené poznávací procesy). Poruchy příjmu a zpracování potravy u klientů s DMO (technika správného podávání stravy – zkoušky krmení se ve skupinkách po 2 posluchačích). Specifika péče a komunikace s uživateli s DMO. Kazuistiky. Léčba a jiné formy terapie (laická rehabilitace, přínos canisterapie, a bazální stimulace). Druhy kompenzačních pomůcek. Novinky v léčbě DMO (aminokyselinové preparáty).
Downův syndrom. Informace o mýtech ohledně lidí s DS. Popis typického chování jedinců s DS dle vývojového stádia i v dospělosti.
Mentální retardace. Co je to MR – tři kritéria. Vznik MR (problémy v těhotenství, při a po porodu, genetika, rodinná heredita, aj.). Co je to intelekt a co znamená pojem mentální věk (jak se vypočítává IQ). Klasifikace MR (stupně MR dle MKN). Typické znaky jednotlivých schopností mentálně retardovaných: Myšlení mentálně postižených (myšlení, sebehodnocení, řeč, učení). Motivace a regulace mentálně postižených (potřeba stimulace, životní perspektivy, učení, seberealizace). Specifika a pravidla pro komunikaci s lidmi mentálně retardovanými.
PAS (poruchy autistického spektra)
 – typy PAS, příčiny vzniku, diagnóza, terapie (psychoterapie) dětí s PAS, specifika přístupu k jednotlivým PAS, novinky v práci s těmito klienty.
Posluchači budou navíc seznámeni s prvky Preterapie, Bazální stimulace a Kinestetické mobilizace jako jednou z mnoha technik práce s uživateli s kombinovanými vadami. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem je seznámit s třemi nejtypičtějšími diagnózami vyskytujícími se v Domovech pro osoby se zdravotním postižením, jako jsou: Dětská mozková obrna, Downův syndrom a mentální retardace. Představit každou diagnózu zvlášť z medicínského hlediska. U každé Dg. popsat příčiny vzniku, typy a formy nemoci, diagnostiku a léčbu či jinou terapii. Popsat specifické rysy každé diagnózy, zvláštnosti klientů s DMO, DS a MR. Definovat formy práce, komunikace a výchovy těchto klientů.
Dětská mozková obrna. Popis nemoci a základní fakta. Vznik DMO. Formy DMO (-athetoidní – spastická /parézy + plegie/ a dále rozdělení na: mono, diparézy plegie, hemiparézy, kvadruparézy). Ukázky tabulek a obrázků s jednotlivými formami DMO. Zdravotní postižení provázející DMO (zejména – epilepsie – hydrocefalus – poruchy zraku a sluchu – MR – atd.). Vlivy DMO na psychiku postiženého (deprivace, specifické osobnostní rysy, poruchy percepce, narušené poznávací procesy). Poruchy příjmu a zpracování potravy u klientů s DMO (technika správného podávání stravy – zkoušky krmení se ve skupinkách po 2 posluchačích). Specifika péče a komunikace s uživateli s DMO. Kazuistiky. Léčba a jiné formy terapie (laická rehabilitace, přínos canisterapie, a bazální stimulace). Druhy kompenzačních pomůcek. Novinky v léčbě DMO (aminokyselinové preparáty).
Downův syndrom. Informace o mýtech ohledně lidí s DS. Popis typického chování jedinců s DS dle vývojového stádia i v dospělosti.
Mentální retardace. Co je to MR – tři kritéria. Vznik MR (problémy v těhotenství, při a po porodu, genetika, rodinná heredita, aj.). Co je to intelekt a co znamená pojem mentální věk (jak se vypočítává IQ). Klasifikace MR (stupně MR dle MKN). Typické znaky jednotlivých schopností mentálně retardovaných: Myšlení mentálně postižených (myšlení, sebehodnocení, řeč, učení). Motivace a regulace mentálně postižených (potřeba stimulace, životní perspektivy, učení, seberealizace). Specifika a pravidla pro komunikaci s lidmi mentálně retardovanými.
PAS (poruchy autistického spektra)
 – typy PAS, příčiny vzniku, diagnóza, terapie (psychoterapie) dětí s PAS, specifika přístupu k jednotlivým PAS, novinky v práci s těmito klienty.
Posluchači budou navíc seznámeni s prvky Preterapie, Bazální stimulace a Kinestetické mobilizace jako jednou z mnoha technik práce s uživateli s kombinovanými vadami. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě