PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY AKTUÁLNĚ - odškodňování škody na zdraví dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. a vyhlášky č. 277/2015 Sb.

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Pracovnělékařské služby v roce 2016 a připravované novinky. Pracovní medicína jako zdravotní služba a BOZP. Ochrana a podpora zdraví při práci. Pracovnělékařské služby – účel, náplň, úkoly. Poskytování a zajištění pracovnělékařských služeb, oprávnění poskytovatelů, odborná způsobilost zdravotnických pracovníků. Zajištění pracovnělékařských služeb. Úhrada souvisejících nákladů, včetně úhrady nákladů pracovnělékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky - druhy, četnost, obsah vyšetření. Úskalí při posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky – obsah. Lékařský posudek – náležitosti, obsah, opravné prostředky, související procesní problémy. Pracovnělékařské služby a nemocenské pojištění - spolupráce ošetřujících lékařů, lékařů pracovnělékařských služeb a zaměstnavatele. Nemoci z povolání - posuzování, uznávání nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání. Hodnocení škody na zdraví vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Pracovnělékařské služby v roce 2016 a připravované novinky. Pracovní medicína jako zdravotní služba a BOZP. Ochrana a podpora zdraví při práci. Pracovnělékařské služby – účel, náplň, úkoly. Poskytování a zajištění pracovnělékařských služeb, oprávnění poskytovatelů, odborná způsobilost zdravotnických pracovníků. Zajištění pracovnělékařských služeb. Úhrada souvisejících nákladů, včetně úhrady nákladů pracovnělékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky - druhy, četnost, obsah vyšetření. Úskalí při posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky – obsah. Lékařský posudek – náležitosti, obsah, opravné prostředky, související procesní problémy. Pracovnělékařské služby a nemocenské pojištění - spolupráce ošetřujících lékařů, lékařů pracovnělékařských služeb a zaměstnavatele. Nemoci z povolání - posuzování, uznávání nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání. Hodnocení škody na zdraví vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě