NÁJEM BYTU A DALŠÍCH PROSTOR V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU, NOVÉ POZNATKY TEORIE I PRAXE

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Obecná ustanovení o nájmu. Zrušovací a přechodná ustanovení o.z., která se týkají nájmu bytů. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu a jejich pojetí, ochrana nájemce – zakázaná ujednání, změna v předmětu nájmu, příslušenství obývaného prostoru.
Zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního. Doba nájmu (určitá, neurčitá, dobrá víra a její vliv na uzavření nájemní smlouvy). Obnovování nájmu. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele týkající se úprav bytu, jeho poškození a odstraňování vad (odevzdací povinnost, drobné opravy a běžná údržba, stavební úpravy, poškození a vady předmětu nájmu). Pravidla pro užívání společných prostor v domě. Podnikání v bytě. Kauce. Domácnost nájemce, příslušníci domácnosti, oznamovací povinnost nájemce. Nájemné a možnosti při jeho sjednávání, smluvní nebo omezené v případě státních dotací, změny nájemného. Prováděcí předpis ke srovnatelnému nájemnému. Zvláštní právní předpis o drobných opravách v bytě. Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb. Rozsah poskytovaných služeb, poskytovatel a příjemce, způsob stanovení záloh, způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb, sankce při neplnění povinností. Podnájem. Společný nájem bytu, společný nájem bytu manžely. Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby a dědice. Způsoby skončení nájmu, ze strany nájemce a ze strany pronajímatele, výpovědní důvody, výpovědní doba. Postup při realizaci výpovědi. Vyklizení a předání bytu. Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Obecná ustanovení o nájmu. Zrušovací a přechodná ustanovení o.z., která se týkají nájmu bytů. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu a jejich pojetí, ochrana nájemce – zakázaná ujednání, změna v předmětu nájmu, příslušenství obývaného prostoru.
Zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního. Doba nájmu (určitá, neurčitá, dobrá víra a její vliv na uzavření nájemní smlouvy). Obnovování nájmu. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele týkající se úprav bytu, jeho poškození a odstraňování vad (odevzdací povinnost, drobné opravy a běžná údržba, stavební úpravy, poškození a vady předmětu nájmu). Pravidla pro užívání společných prostor v domě. Podnikání v bytě. Kauce. Domácnost nájemce, příslušníci domácnosti, oznamovací povinnost nájemce. Nájemné a možnosti při jeho sjednávání, smluvní nebo omezené v případě státních dotací, změny nájemného. Prováděcí předpis ke srovnatelnému nájemnému. Zvláštní právní předpis o drobných opravách v bytě. Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb. Rozsah poskytovaných služeb, poskytovatel a příjemce, způsob stanovení záloh, způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb, sankce při neplnění povinností. Podnájem. Společný nájem bytu, společný nájem bytu manžely. Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby a dědice. Způsoby skončení nájmu, ze strany nájemce a ze strany pronajímatele, výpovědní důvody, výpovědní doba. Postup při realizaci výpovědi. Vyklizení a předání bytu. Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě