PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA A ODMĚŇOVÁNÍ V ROCE 2016 SE ZAMĚŘENÍM NA POSLEDNÍ ZMĚNY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Seminář je určen personalistům, vedoucím, pamákům, mzdovým účetním v podnikatelské sféře a veřejných službách a správě. Poskytuje výklad zákoníku práce a souvisejících právních předpisů se zaměřením na novelizovaná a problémová ustanovení a především jejich aplikaci v praxi.
Přehled právních předpisů nutných pro personální a řídící činnost u zaměstnavatele v roce 2015 včetně novely zákoníku práce. Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – zjišťování osobních údajů, jak správně postupovat v praxi, vstupní lékařská prohlídka, informace a školení. Všechny náležitosti pracovní smlouvy, povinná a možná ujednání, sjednání či stanovení mzdy a platu, mzdový a platový výměr, jmenovací dekret. Co je ujednání a co informace. Pracovní poměry na dobu určitou – praktické příklady, zkušební doba, na co si dávat pozor a na co nezapomenout. Osobní spis, obsah, vedení a uzavření, ochrana osobních údajů, jak po skončení PP. Povinnosti personalistů a vedoucích zaměstnanců v průběhu trvání pracovního poměru a při změnách pracovního poměru. Povinnosti v oblasti pracovní doby – rozvržení, přestávky, evidence, práce přesčas, práce ve dnech pracovního klidu, vazba na odměňování jednotlivé příplatky, náhradní volno. Povinnosti v oblasti poskytování dovolené – druhy, délka, krácení, čerpání, převody, náhrada mzdy. Mateřská a rodičovská dovolená, nástup, délka, návrat do práce. Překážky v práci, poskytování volna a náhrady mzdy. Činnost personalisty při skončení pracovního poměru, které písemnosti vyhotovit a jak. Doručování písemností v oblasti pracovněprávní. Dohody o pracích mimo pracovní poměr – legislativní úprava a praktické využívání. Aktuální otázky odměňování ve mzdové a platové sféře – jednotlivé složky mzdy nebo platu, způsob určení jejich výše, apod. Aktuální problémy a výkladová stanoviska. Informace o legislativních změnách v oblasti pracovněprávní včetně odměňování a stavu legislativy ke dni konání semináře. Diskuze, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen personalistům, vedoucím, pamákům, mzdovým účetním v podnikatelské sféře a veřejných službách a správě. Poskytuje výklad zákoníku práce a souvisejících právních předpisů se zaměřením na novelizovaná a problémová ustanovení a především jejich aplikaci v praxi.
Přehled právních předpisů nutných pro personální a řídící činnost u zaměstnavatele v roce 2015 včetně novely zákoníku práce. Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – zjišťování osobních údajů, jak správně postupovat v praxi, vstupní lékařská prohlídka, informace a školení. Všechny náležitosti pracovní smlouvy, povinná a možná ujednání, sjednání či stanovení mzdy a platu, mzdový a platový výměr, jmenovací dekret. Co je ujednání a co informace. Pracovní poměry na dobu určitou – praktické příklady, zkušební doba, na co si dávat pozor a na co nezapomenout. Osobní spis, obsah, vedení a uzavření, ochrana osobních údajů, jak po skončení PP. Povinnosti personalistů a vedoucích zaměstnanců v průběhu trvání pracovního poměru a při změnách pracovního poměru. Povinnosti v oblasti pracovní doby – rozvržení, přestávky, evidence, práce přesčas, práce ve dnech pracovního klidu, vazba na odměňování jednotlivé příplatky, náhradní volno. Povinnosti v oblasti poskytování dovolené – druhy, délka, krácení, čerpání, převody, náhrada mzdy. Mateřská a rodičovská dovolená, nástup, délka, návrat do práce. Překážky v práci, poskytování volna a náhrady mzdy. Činnost personalisty při skončení pracovního poměru, které písemnosti vyhotovit a jak. Doručování písemností v oblasti pracovněprávní. Dohody o pracích mimo pracovní poměr – legislativní úprava a praktické využívání. Aktuální otázky odměňování ve mzdové a platové sféře – jednotlivé složky mzdy nebo platu, způsob určení jejich výše, apod. Aktuální problémy a výkladová stanoviska. Informace o legislativních změnách v oblasti pracovněprávní včetně odměňování a stavu legislativy ke dni konání semináře. Diskuze, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě