DPH V ROCE 2016 - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PRAKTICKÉM UPLATŇOVÁNÍ

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

V roce 2016 nás „potkalo“ kontrolní hlášení. Na semináři budou probrány praktické zkušenosti s podáním formou datové zprávy, výzvami, reakcemi na tyto výzvy, podávání následných KH apod. Novela zákona o DPH rovněž s odloženou účinností právě k 1. 1. 2016 dále definovala stavební pozemek jako pozemek, na kterém může být dle stavebního povolení zhotovena stavba pevně spojená se zemí, nebo který je předmětem stavebních prací (respektive v jeho okolí jsou nebo již byly provedeny stavební práce) za účelem zhotovení stavby. Za stavební pozemek se považuje také pozemek, který je nebo byl předmětem správních úkonů provedených za účelem zhotovení stavby. Na semináři budou probrána výkladová stanoviska k těmto změnám. Od února 2016 došlo k rozšíření tuzemského PDP i na obchodování s elektřinou a plynem a byla uzákoněna možnost písemné dohody ohledně PDP při dodávkách pod 100 000,– Kč. Předpokládají se i další novelizace s účinností v roce 2016, např. v souvislosti s celním řádem s účinností od 1. 5. 2016 a se zákonem o elektronické evidenci tržeb. Na semináři budou podány aktuální informace dle legislativního stavu a budou zmíněny i problémové okruhy zákona se zaměřením na jeho správnou aplikaci po předchozích novelizacích. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

V roce 2016 nás „potkalo“ kontrolní hlášení. Na semináři budou probrány praktické zkušenosti s podáním formou datové zprávy, výzvami, reakcemi na tyto výzvy, podávání následných KH apod. Novela zákona o DPH rovněž s odloženou účinností právě k 1. 1. 2016 dále definovala stavební pozemek jako pozemek, na kterém může být dle stavebního povolení zhotovena stavba pevně spojená se zemí, nebo který je předmětem stavebních prací (respektive v jeho okolí jsou nebo již byly provedeny stavební práce) za účelem zhotovení stavby. Za stavební pozemek se považuje také pozemek, který je nebo byl předmětem správních úkonů provedených za účelem zhotovení stavby. Na semináři budou probrána výkladová stanoviska k těmto změnám. Od února 2016 došlo k rozšíření tuzemského PDP i na obchodování s elektřinou a plynem a byla uzákoněna možnost písemné dohody ohledně PDP při dodávkách pod 100 000,– Kč. Předpokládají se i další novelizace s účinností v roce 2016, např. v souvislosti s celním řádem s účinností od 1. 5. 2016 a se zákonem o elektronické evidenci tržeb. Na semináři budou podány aktuální informace dle legislativního stavu a budou zmíněny i problémové okruhy zákona se zaměřením na jeho správnou aplikaci po předchozích novelizacích. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, HOTEL SLOVAN, Lidická ulice 23, přednáškový sál, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě