PRŮBĚH A ZAMĚŘENÍ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY PROVÁDĚNÉ KONTROLNÍMI ORGÁNY OBCÍ A MĚST

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

 • veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly
 • zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol)
 • zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)

2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly
3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě

 • přípravná fáze
 • zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)
 • provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)
 • protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)
 • nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)
 • ukončení kontroly
 • porušení rozpočtové kázně
 • sankce, opravné prostředky

4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

 • finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)
 • majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)
 • vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií „3E“)
 • zadávání veřejných zakázek
 • příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

 • dodržování stanovených podmínek
 • náklady hrazené z dotace
 • dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu
 • příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.
Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a CD s doprovodnými materiály. Předběžné dotazy můžete zasílat společeně se závaznou přihláškou.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

 • veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly
 • zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol)
 • zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)

2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly
3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě

 • přípravná fáze
 • zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)
 • provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)
 • protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)
 • nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)
 • ukončení kontroly
 • porušení rozpočtové kázně
 • sankce, opravné prostředky

4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

 • finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)
 • majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)
 • vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií „3E“)
 • zadávání veřejných zakázek
 • příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

 • dodržování stanovených podmínek
 • náklady hrazené z dotace
 • dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu
 • příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy.
Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a CD s doprovodnými materiály. Předběžné dotazy můžete zasílat společeně se závaznou přihláškou.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě