ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU - vybrané účetní jednotky, ÚSC, p. o., o. s. s.

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Legislativa platná pro vedení účetnictví obecně, speciální legislativy pro účetní jednotky – obce, p.o., o.s.s. Základní informace o ostatních právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro správné zachycení operací v účetních knihách, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR – malá rozpočtová pravidla, zákon o obcích, rozpočtová skladba, technická vyhláška. Směrná účetní osnova, obecně uznávané účetní zásady, podvojnost, účetní souvztažnosti – ve vztahu k rozvažným účtům aktiv a pasiv i ve vztahu k výsledkovým účtům nákladů a výnosů. Zjednodušená forma vedení účetnictví – pro koho platí a jaké jsou výhody. Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů. Systém tvorby a čerpání peněžních fondů pro p. o., obce nemají povinnost o fondech účtovat. Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů. Opravy chyb, storna dokladů, archivace. Úloha inventarizace. Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu), jeho oceňování, přeceňování a evidence. Základy účtování o transferech, dohadných položkách a časovém rozlišení. Účetní knihy, hlavní kniha, obraty, účetní deník, syntetické účty, analytická evidence. Podrozvahová evidence – principy účtování. Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka, pro obce výkaz FIN. Příklady základních účetních záznamů, příklady účtování. Kontrolní prvky v účetních knihách. Diskuse, dotazy.
Seminář je určen nejen pro začátečníky.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Legislativa platná pro vedení účetnictví obecně, speciální legislativy pro účetní jednotky – obce, p.o., o.s.s. Základní informace o ostatních právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro správné zachycení operací v účetních knihách, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR – malá rozpočtová pravidla, zákon o obcích, rozpočtová skladba, technická vyhláška. Směrná účetní osnova, obecně uznávané účetní zásady, podvojnost, účetní souvztažnosti – ve vztahu k rozvažným účtům aktiv a pasiv i ve vztahu k výsledkovým účtům nákladů a výnosů. Zjednodušená forma vedení účetnictví – pro koho platí a jaké jsou výhody. Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů. Systém tvorby a čerpání peněžních fondů pro p. o., obce nemají povinnost o fondech účtovat. Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů. Opravy chyb, storna dokladů, archivace. Úloha inventarizace. Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu), jeho oceňování, přeceňování a evidence. Základy účtování o transferech, dohadných položkách a časovém rozlišení. Účetní knihy, hlavní kniha, obraty, účetní deník, syntetické účty, analytická evidence. Podrozvahová evidence – principy účtování. Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka, pro obce výkaz FIN. Příklady základních účetních záznamů, příklady účtování. Kontrolní prvky v účetních knihách. Diskuse, dotazy.
Seminář je určen nejen pro začátečníky.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě