PRŮŘEZ VÝVOJEM ŠKOLSKÉ LEGISLATIVY V PŘEDCHOZÍM ROCE, OČEKÁVANÉ ZMĚNY A JEJICH VLIV NA ŠKOLSKOU PRAXI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Cílem semináře je zmapovat vývoj školské legislativy na úrovni zákonů a prováděcích právních předpisů a tím přispět k zefektivnění činnosti školy při jejich praktické aplikaci.
Obsah semináře: Chronologický přehled realizovaného vývoje školské legislativy v předchozím roce v oblasti výchovy a vzdělávání, pracovního práva, správního práva a finančních vztahů (zejména školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, zákona o specifických zdravotních službách, prováděcích právních předpisů). Avizované změny navazující na stávající vývoj školských právních předpisů. Praktická aplikace změn právních předpisů ve výchovně vzdělávací činnosti školy (např. evidence plnění povinné školní docházky, pravidla odevzdání zápisového lístku, závěrečná zkouška), v pracovněprávní oblasti (např. pracovní poměr ředitele veřejné školy a školského zařízení, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků). Vliv změn na vedení dokumentace školy (např. školní matrika, interní předpisy školy a školského zařízení, uzavírání pracovních smluv, vydávání správních rozhodnutí). Rozbor správných a chybných řešení. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je zmapovat vývoj školské legislativy na úrovni zákonů a prováděcích právních předpisů a tím přispět k zefektivnění činnosti školy při jejich praktické aplikaci.
Obsah semináře: Chronologický přehled realizovaného vývoje školské legislativy v předchozím roce v oblasti výchovy a vzdělávání, pracovního práva, správního práva a finančních vztahů (zejména školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, zákona o specifických zdravotních službách, prováděcích právních předpisů). Avizované změny navazující na stávající vývoj školských právních předpisů. Praktická aplikace změn právních předpisů ve výchovně vzdělávací činnosti školy (např. evidence plnění povinné školní docházky, pravidla odevzdání zápisového lístku, závěrečná zkouška), v pracovněprávní oblasti (např. pracovní poměr ředitele veřejné školy a školského zařízení, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků). Vliv změn na vedení dokumentace školy (např. školní matrika, interní předpisy školy a školského zařízení, uzavírání pracovních smluv, vydávání správních rozhodnutí). Rozbor správných a chybných řešení. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě