SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU (obecná úprava)

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Program poskytuje znalost úpravy postupu před zahájením správního řízení, průběhu správního řízení a jednotlivých pojmů a institutů správního řízení v jeho obecné podobě (část druhá správního řádu), s návazností na úpravu některých procesních otázek, obsažených ve třetí části správního řádu. 

Seminář se specificky věnuje problematice vad správního řízení, vad správního rozhodnutí, jejich posouzení a event. řešení (nápravě) v rámci správního řádu, a také podle dalších předpisů (soudní řád správní, zákon o odpovědnosti za škodu).

Pozornost je věnována rovněž úpravě stížností a vztahu úpravy správního řízení k úpravě tzv. jiných úkonů správních orgánů. Rozsah působnosti a systematika správního řádu. Podpůrnost správního řádu, vztah ke zvláštním úpravám řízení. Právní úprava a obsah základních zásad činnosti správních orgánů, jejich projevy v konkrétních ustanoveních zákona. Správní orgány, vedení řízení a úkony správních orgánů. Doručování. Účastníci řízení a zastoupení. Lhůty a počítaní času. Postup před zahájením řízení. Průběh řízení v prvním stupni, procesní pojmy. Správní rozhodnutí. Usnesení. Ochrana před nečinností. Vady správních rozhodnutí, vady správního řízení, a jejich náprava. Odvolací řízení. Přezkumné řízení. Obnova řízení a nové rozhodnutí. Úprava stížností. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Program poskytuje znalost úpravy postupu před zahájením správního řízení, průběhu správního řízení a jednotlivých pojmů a institutů správního řízení v jeho obecné podobě (část druhá správního řádu), s návazností na úpravu některých procesních otázek, obsažených ve třetí části správního řádu. 

Seminář se specificky věnuje problematice vad správního řízení, vad správního rozhodnutí, jejich posouzení a event. řešení (nápravě) v rámci správního řádu, a také podle dalších předpisů (soudní řád správní, zákon o odpovědnosti za škodu).

Pozornost je věnována rovněž úpravě stížností a vztahu úpravy správního řízení k úpravě tzv. jiných úkonů správních orgánů. Rozsah působnosti a systematika správního řádu. Podpůrnost správního řádu, vztah ke zvláštním úpravám řízení. Právní úprava a obsah základních zásad činnosti správních orgánů, jejich projevy v konkrétních ustanoveních zákona. Správní orgány, vedení řízení a úkony správních orgánů. Doručování. Účastníci řízení a zastoupení. Lhůty a počítaní času. Postup před zahájením řízení. Průběh řízení v prvním stupni, procesní pojmy. Správní rozhodnutí. Usnesení. Ochrana před nečinností. Vady správních rozhodnutí, vady správního řízení, a jejich náprava. Odvolací řízení. Přezkumné řízení. Obnova řízení a nové rozhodnutí. Úprava stížností. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě