DLOUHODOBÝ MAJETEK V ROCE 2016 - pro podnikatelské subjekty

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Vymezení dlouhodobého majetku, definice pojmů, účtování, oceňování. Hmotný, nehmotný, finanční. Opravy, udržování. Technické zhodnocení. Rekonstrukce, modernizace. Pořízení, technického zhodnocení, odpisů a vyřazení. Pořizovací cena. Vlastní náklady. Reprodukční pořizovací cena. Podle vyhlášky k zákonu o účetnictví. Podle zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách. Interpretace NUR (národní účetní rady). Závěry koordinačních výborů KDP ČR (komory daňových poradců). Závěry KANCL (komise pro aplikaci nové civilní legislativy). Příklady chybovosti z praxe. Stanovení okamžiku zařazení do užívání. Stanovení odpisového plánu pro účetní odpisy. Správný výpočet daňových odpisů. Daňová optimalizace při volbě odpisů. Postup u technického zhodnocení majetku. Postup při legislativních změnách. Rezervy na opravy, plán oprav, tvorba, čerpání, rozpuštění. Majetek pořízený formou dotace. Směna majetku. Problematika majetku v nájmu. DM a dopady DPH. Pokyny, sdělení a informace GFŘ, příklady judikatury NSS. Dopady změn od 1. 1. 2016 – účetnictví, daně z příjmů, DPH. Upřesnění některých výkladů ve vazbě na NOZ a ZOK. Dotazy, diskuse.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Vymezení dlouhodobého majetku, definice pojmů, účtování, oceňování. Hmotný, nehmotný, finanční. Opravy, udržování. Technické zhodnocení. Rekonstrukce, modernizace. Pořízení, technického zhodnocení, odpisů a vyřazení. Pořizovací cena. Vlastní náklady. Reprodukční pořizovací cena. Podle vyhlášky k zákonu o účetnictví. Podle zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách. Interpretace NUR (národní účetní rady). Závěry koordinačních výborů KDP ČR (komory daňových poradců). Závěry KANCL (komise pro aplikaci nové civilní legislativy). Příklady chybovosti z praxe. Stanovení okamžiku zařazení do užívání. Stanovení odpisového plánu pro účetní odpisy. Správný výpočet daňových odpisů. Daňová optimalizace při volbě odpisů. Postup u technického zhodnocení majetku. Postup při legislativních změnách. Rezervy na opravy, plán oprav, tvorba, čerpání, rozpuštění. Majetek pořízený formou dotace. Směna majetku. Problematika majetku v nájmu. DM a dopady DPH. Pokyny, sdělení a informace GFŘ, příklady judikatury NSS. Dopady změn od 1. 1. 2016 – účetnictví, daně z příjmů, DPH. Upřesnění některých výkladů ve vazbě na NOZ a ZOK. Dotazy, diskuse.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě