ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2016, VÝPOČET ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2015

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2016, podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, změna výše daňového zvýhodnění. Vymezení zdanitelných příjmů zaměstnance, podmínky pro osvobození některých příjmů plynoucích zaměstnanci v souvislosti s výkonem závislé činnosti. Výpočet zálohy na daň, podmínky pro uplatnění slev na dani. Výpočet ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění, kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání. Výpočet základu daně, podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, výpočet daně. Opravy nesprávně stanovených záloh na daň a vyplaceného měsíčního daňového bonusu, opravy nesprávně stanovené daně a ročního daňového bonusu. Povinnosti plátce daně, vedení mzdových listů, vydávání potvrzení o příjmech a sražené záloze nebo dani, informace o nových tiskopisech. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2016, podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, změna výše daňového zvýhodnění. Vymezení zdanitelných příjmů zaměstnance, podmínky pro osvobození některých příjmů plynoucích zaměstnanci v souvislosti s výkonem závislé činnosti. Výpočet zálohy na daň, podmínky pro uplatnění slev na dani. Výpočet ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění, kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání. Výpočet základu daně, podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, výpočet daně. Opravy nesprávně stanovených záloh na daň a vyplaceného měsíčního daňového bonusu, opravy nesprávně stanovené daně a ročního daňového bonusu. Povinnosti plátce daně, vedení mzdových listů, vydávání potvrzení o příjmech a sražené záloze nebo dani, informace o nových tiskopisech. Diskuse, dotazy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě