ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PLYNOUCÍCH ZAMĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM ZÁVISLÉ ČINNOSTI, ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Příjmy, které u zaměstnance nejsou předmětem daně, které jsou od daně osvobozeny. Kdy je poskytnuté plnění zdanitelným příjmem zaměstnance. Oceňování nepeněžních plnění, stanovení ceny obvyklé u poskytovaných služeb. Nepeněžní plnění vynaložené na odborný rozvoj zaměstnanců, poskytování možnosti využití vzdělávacích zařízení, finanční příspěvky na vzdělávání, možnost využití předškolního zařízení a další plnění poskytované v této souvislosti zaměstnancům. Nepeněžní plnění spočívající v možnosti použití rekreačních a tělovýchovných zařízení, příspěvky na sportovní a kulturní akce. Podmínky pro osvobození nepeněžního plnění ve formě použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Nepeněžní plnění ve formě využití zdravotnických zařízení, příspěvky na pobyt v nemocnici, finanční příspěvky na pořízení nadstandardní lékařské péče. Používání motorových vozidel pro služební i soukromé účely. Poskytování možnosti přechodného ubytování, peněžní příspěvky na úhradu nákladů zaměstnance spojených s bydlením. Poskytování stravování jako nepeněžního plnění, poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců, poskytování nápojů a občerstvení na pracovišti. Zaměstnanecké výhody poskytované formou pojistného na soukromé životní pojištění, příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění. Daňový režim u tzv. manažerského motivačního pojištění. Sociální výpomoci. Poskytování darů zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Poskytování pracovního oblečení, příspěvků na pořízení pracovního oblečení. Slevy z ceny jako příjem u zaměstnance. Nejčastější chyby praxe. Aktuality k datu konání semináře. Diskuse.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Příjmy, které u zaměstnance nejsou předmětem daně, které jsou od daně osvobozeny. Kdy je poskytnuté plnění zdanitelným příjmem zaměstnance. Oceňování nepeněžních plnění, stanovení ceny obvyklé u poskytovaných služeb. Nepeněžní plnění vynaložené na odborný rozvoj zaměstnanců, poskytování možnosti využití vzdělávacích zařízení, finanční příspěvky na vzdělávání, možnost využití předškolního zařízení a další plnění poskytované v této souvislosti zaměstnancům. Nepeněžní plnění spočívající v možnosti použití rekreačních a tělovýchovných zařízení, příspěvky na sportovní a kulturní akce. Podmínky pro osvobození nepeněžního plnění ve formě použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Nepeněžní plnění ve formě využití zdravotnických zařízení, příspěvky na pobyt v nemocnici, finanční příspěvky na pořízení nadstandardní lékařské péče. Používání motorových vozidel pro služební i soukromé účely. Poskytování možnosti přechodného ubytování, peněžní příspěvky na úhradu nákladů zaměstnance spojených s bydlením. Poskytování stravování jako nepeněžního plnění, poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců, poskytování nápojů a občerstvení na pracovišti. Zaměstnanecké výhody poskytované formou pojistného na soukromé životní pojištění, příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění. Daňový režim u tzv. manažerského motivačního pojištění. Sociální výpomoci. Poskytování darů zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Poskytování pracovního oblečení, příspěvků na pořízení pracovního oblečení. Slevy z ceny jako příjem u zaměstnance. Nejčastější chyby praxe. Aktuality k datu konání semináře. Diskuse.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě