PŘÍPRAVA NA INSPEKČNÍ ČINNOST PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - 3denní

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Materiální podmínky a finanční předpoklady
Vybavenost ICT. Prostorové podmínky – bezbariérovost, obnova, rozvoj. Materiálně technické podmínky pro realizaci ŠVP. Nábytek. Školní zahrada. Projekty. Hospodářská činnost. Sponzorské dary.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Rizika – vyhledávání, přijímání opatření, provozní řády. Školení – poučení dětí, školení zaměstnanců. Mimoškolní akce. Revize – vnitřní i venkovní vybavení. Úrazy – evidence, zdravotní pomoc.
Rovný přístup ke vzdělávání
Přijímací řízení. SVP, nadané a OMJ – identifikace, poradenství, integrace, IVP. Preventivní systémy zaměřené na omezení – úrazů – školní neúspěšnosti – rizikového chování.
Řízení školy a ŠVP
Předpoklady pro výkon funkce. Dokumentace – výjimka, zřizovací listina, rejstřík škol, zahajovací výkazy, třídní knihy. Školní matrika – povinné údaje. Školní řád – obsah a funkčnost. Hospitační činnost – plán, cíle, četnost, závěry. Pedagogické rady – četnost, obsah, závěry. ŠVP – soulad, vydání, zveřejnění.
Personální podmínky
Kvalifikovanost. Plán DVPP. Podpora začínajícím pedagogům. Rozvržení přímé pracovní činnosti.
Průběh vzdělávání
Organizace vzdělávání – režim dne, režimové momenty, stravování.
Účinná podpora rozvoje osobnosti dítěte – uplatňování forem a metod, TVP, odborný poradenský servis, partnerství.
Evaluace
Individuální výsledky – pedagogická diagnostika, rozvoj klíčových kompetencí. Skupinové výsledky – podpora funkčních gramotností, příprava na školu. Hodnocení podmínek. Hodnocení procesů.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Materiální podmínky a finanční předpoklady
Vybavenost ICT. Prostorové podmínky – bezbariérovost, obnova, rozvoj. Materiálně technické podmínky pro realizaci ŠVP. Nábytek. Školní zahrada. Projekty. Hospodářská činnost. Sponzorské dary.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Rizika – vyhledávání, přijímání opatření, provozní řády. Školení – poučení dětí, školení zaměstnanců. Mimoškolní akce. Revize – vnitřní i venkovní vybavení. Úrazy – evidence, zdravotní pomoc.
Rovný přístup ke vzdělávání
Přijímací řízení. SVP, nadané a OMJ – identifikace, poradenství, integrace, IVP. Preventivní systémy zaměřené na omezení – úrazů – školní neúspěšnosti – rizikového chování.
Řízení školy a ŠVP
Předpoklady pro výkon funkce. Dokumentace – výjimka, zřizovací listina, rejstřík škol, zahajovací výkazy, třídní knihy. Školní matrika – povinné údaje. Školní řád – obsah a funkčnost. Hospitační činnost – plán, cíle, četnost, závěry. Pedagogické rady – četnost, obsah, závěry. ŠVP – soulad, vydání, zveřejnění.
Personální podmínky
Kvalifikovanost. Plán DVPP. Podpora začínajícím pedagogům. Rozvržení přímé pracovní činnosti.
Průběh vzdělávání
Organizace vzdělávání – režim dne, režimové momenty, stravování.
Účinná podpora rozvoje osobnosti dítěte – uplatňování forem a metod, TVP, odborný poradenský servis, partnerství.
Evaluace
Individuální výsledky – pedagogická diagnostika, rozvoj klíčových kompetencí. Skupinové výsledky – podpora funkčních gramotností, příprava na školu. Hodnocení podmínek. Hodnocení procesů.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail: info@tsmvyskov.cz

Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 517 333 699
mobil: +420 736 216 375
e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě